Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Gò Quao qua 5 năm thực hiện chính sách dân tộc

(09:03 | 05/08/2019)

  Gò Quao là huyện vùng nông thôn của tỉnh Kiên Giang, có diện tích tự nhiên 43,950,72 ha, diện tích đất nông nghiệp chiếm 86,63%; dân số 34.082 hộ, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 33,28 %, trong đó: dân tộc Khmer chiếm 31,31%;  người Hoa chiếm tỷ lệ 1,93 %, dân tộc khác chiếm 0,04%. Huyện có 6 dân tộc sinh sống gồm Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, Tày và Mường. Đồng bào dân tộc Khmer tập trung sinh sống đông nhất ở các xã Định An, Định Hòa, Thủy Liễu, Thới Quản, Vĩnh Phước B và 2 ấp của xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, ngành nghề chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chiếm trên 95%; Dân tộc người Hoa tập trung đông nhất ở các xã Vĩnh Phước A, Vĩnh Hòa Hưng Nam và thị trấn Gò Quao. 

 Đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sống xen kẻ với nhau, có truyền thống đoàn kết từ lâu đời, trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như trong xây dựng đất nước. Qua các thời kỳ cách mạng, có nhiều gia đình DTTS đã có công nuôi chứa, che chở cán bộ cách mạng, chịu nhiều hy sinh gian khổ, góp phần giành thắng lợi trong công cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước; nhiều chùa, gia đình của đồng bào DTTS được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại. Huyện hiện có 322 gia đình chính sách là người dân tộc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách đại đoàn kết các dân tộc được các ngành, các cấp quan tâm, nhất là vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống được ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố kiện toàn hệ thống chính trị, giữ vững an ninh - trật tự an toàn xã hội; chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực. Từ đó đồng bào người DTTS luôn tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng với cộng đồng các dân tộc góp sức người, sức của vào sự phát triển chung của huyện nhà.

5 năm qua, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tập trung đầu tư cho sự phát triển toàn diện vùng có đồng bào DTTS sinh sống và đã mang lại những kết quả thiết thực, tổng giá trị sản xuất ở khu vực có đông đồng bào DTTS nói riêng và toàn huyện nói chung tăng bình quân hàng năm 18,27%, tăng 5,67% so năm 2013; cơ cấu kinh tế chuyển dần theo hướng tăng tỷ trọng trong công nghiệp-xây dựng, thương mại và dịch vụ; tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm khá nhanh, từ 11,05 % 2013 giảm còn 4,96% năm 2018; nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội được giải quyết kịp thời, thỏa đáng; chính trị ổn định, an ninh-quốc phòng được đảm bảo; đoàn kết dân tộc được phát huy; bản sắc văn hóa các dân tộc được duy trì và phát triển.

Đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm cho hộ đồng bào DTTS nghèo theo Quyết định 167, Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ, có 171 hộ đã được hỗ trợ, kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã khu vực II,gần 700 lượt người thụ hưởng; hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định 755 để đầu tư xây dựng mới và nâng công suất, mở rộng công trình cấp nước tập trung ở khu vực có đông đồng bào DTTS sinh sống, kinh phí đầu tư trên 04 t đồng, cho gần 700 hộ dân trong khu vực thụ hưởng. Bên cạnh đó, đồng bào DTTS nghèo ở các xã, thị trấn của huyện cũng đã được cấp dụng cụ chứa nước sinh hoạt diện phân tán giúp cho hộ đồng bào DTTS nghèo hạn chế sử dụng trực tiếp trên sông, rạch, ao, hồ bị ô nhiễm chưa qua xử lý. Các chùa Nam Tông, các điểm trường, ấp đặc biệt khó khăn đã được cấp ấn phẩm báo, tạp chí miễn phí nhằm kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, biểu dương những điển hình tiên tiến, phê phán những biểu hiện tiêu cực đến đồng bào DTTS. Dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây hàng năm, hộ nghèo, cận nghèo dân tộc khmer đều được thăm, tặng quà, đã hỗ trợ số tiền gần 02 tỷ đồng, nhằm động viên các hộ gia đình ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

 anh 1, vo chi cong.jpg

Đồng chí Võ Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà cho các chùa nhân dịp tết cổ truyền của đồng bào dân tộc.

Trong chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, rà soát và quy hoạch lại vùng sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn, các mô hình sản xuất, hướng dẫn các phương pháp canh tác cải tiến, đẩy mạnh cơ giới hoá trong nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, kết nối bao tiêu sản phẩm… Qua đó góp phần làm giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao. Khi kinh tế phát triển, có thêm công ăn việc làm, từ đó đời sống kinh tế của đồng bào DTTS tiếp tục được cải thiện, đã xuất hiện nhiều nhân tố, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh, đóng góp xây dựng nông thôn mới; trong 5 năm có hơn 1.000 hộ đồng bào DTTS đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp, chiếm 23,9% so tổng số hộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” trong toàn huyện.

Bản sắc văn hóa của đồng bào các DTTS luôn được các cấp, các ngành của huyện quan tâm, tạo điều kiện bảo tồn và phát huy, nhất là các cơ sở thờ tự, các lễ hội truyền thống. Đồng bào DTTS trong huyện luôn chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc của dân tộc mình, quan tâm giữ gìn và khôi phục các thiết chế văn hoá trong cộng đồng. Thời gian qua, các chùa, miếu thờ của đồng bào Khmer và người Hoa đều được chính quyền, mặt trận các cấp tạo điều kiện, hỗ trợ trùng tu, sửa chữa, xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Có 14 nhà hỏa táng ở các chùa Nam Tông Khmer được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, kinh phí trên 8,2 tỷ đồng. Các lễ hội truyền thống hàng năm, như: Lễ Sene Đôn Ta, Ok-Om-Bok, Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer; các hoạt động được duy trì tốt. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh được phát động rộng rãi đến hộ gia đình, khu vực tập trung đồng bào DTTS, có trên 95% hộ đồng bào DTTS được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

 anh 2, các em thiếu nhi biểu diễn tại đại hội dân tộc.jpg

Các em thiếu nhi dân tộc khmer biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ Đại hội dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019, tại huyện

Công tác giáo dục, đào tạo đối với đồng bào các DTTS được các cấp, các ngành của huyện quan tâm. Trường, lớp học vùng đồng bào DTTS đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học; tỷ lệ huy động học sinh DTTS đến trường hàng năm đều tăng. Huyện có 01 trường PTDT nội trú, hàng năm có trên 250 em theo học, chất lượng dạy và học được nâng lên, các chính sách hỗ trợ cho học sinh DTTS thực hiện theo quy định.  Các xã và ngành chức năng còn tạo điều kiện hỗ trợ cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện tổ chức các lớp dạy chữ Khmer vào các dịp hè ở các điểm chùa, xóm, ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Các xã, thị trấn đã triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường trong vùng đồng bào DTTS. Thực hiện tốt việc cấp thẻ BHYT cho người DTTS nghèo, cận nghèo; người DTTS ở xã khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn.

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống, như cầu đường giao thông, hệ thống thủy lợi, hạ thế điện, trường học, trạm y tế, chợ xã…với tổng nguồn vốn đầu tư trên 654 tỷ đồng, qua đó diện mạo vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống không ngừng đổi mới, đời sống kinh tế và mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào DTTS tiếp tục được nâng lên rõ rệt, khoảng cách thành thị và nông thôn được rút ngắn. Trong 5 năm qua đã có trên 2.000 lượt con em đồng bào DTTS được tham gia các lớp dạy nghề nông thôn; hơn 3.700 người được tư vấn, giới thiệu và tìm việc làm tại các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng bào dân tộc khmer đã tích cực tham gia thực hiện tốt 15 phần việc hộ gia đình và đóng góp công sức vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, như làm cầu, đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bà con đã tận dụng tốt đất đai, cải tạo vườn tạp trồng hoa màu, cây ăn trái… nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình, cải thiện đời sống, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Trần Văn Trung