Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao triển khai rà soát đối tượng Người có công khó khăn về nhà ở giai đoạn 2012-2025

(14:48 | 18/05/2020)

Ngày 15/5/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 71/TB-UBND, về việc rà soát, lập danh sách đối tượng người có công khó khăn về nhà ở, giai đoạn 2021-2025

Theo đó, đối tượng đối tượng được hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 gồm người có công với cách mạng, thân nhân trực tiếp của liệt sĩ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm những đối tượng còn sót lại qua thực hiện giai đoạn 2015-2020; không thực hiện lập danh sách đối với vợ, con người có công theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.

Các đối tượng đang hưởng chế độ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Camphuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thời gian hoàn thành việc rà soát trước ngày 27/5/2020.

Trần Văn Trung