Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K92 năm học 2020-2021

(13:35 | 22/05/2020)

Ngày 19/5/2020, Trường chính trị tỉnh Kiên Giang phối hợp với huyện Gò Quao tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K92, năm học 2020-2021.

Tham gia lớp học có 87 học viên là cán bộ, đảng viên của các chi, đảng bộ trong huyện và những đồng chí là cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các đồng chí trong nguồn quy hoạch.

Trong thời gian 12 tháng học tập các học viên sẽ được tiếp thu những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác xây dựng đảng, công tác dân vận; công tác quản lý Nhà nước; quốc phòng an ninh; các kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo; nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở; được đi nghiên cứu thực tiễn trong quá trình học tập. Đây là những nội dung không những giúp cho các học viên cập nhật thông tin, kiến thức mới, bổ sung kỹ năng nghiệp vụ, giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra mà còn nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực công tác để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lới các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đồng chí Lê Kim Khoa (giữa) Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định phân công Ban cán sự lớp cho các học viên.

Thông qua lớp học, giúp các học viên nâng cao về trình độ lý luận chính trị; nhận thức được tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và vai trò gương mẫu của người cán bộ đảng viên trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, nâng cao hơn nữa khả năng vận dụng những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế ở đơn vị công tác ngày càng tốt hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Văn Nhân