Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Văn hóa và Thông tin Đại hội Đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

(17:09 | 22/05/2020)

Ngày 18/5/2020, Chi bộ Văn hóa và Thông tin tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ VI nhiệm kỳ (2020 - 2025).

Chi bộ Văn hóa và Thông tin là chi bộ ghép của 3 đơn vị gồm: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh, với 19 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, chi bộ kết nạp được 05 đảng viên, đảm bảo theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi bộ đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra. Các hoạt động chuyên môn trên các lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể thao, truyền thanh được thực hiện tốt; tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển văn hóa tại địa phương. Chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực hoạt động văn hóa tiếp tục được phát huy; chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội - nhóm và các phong trào văn hóa - văn nghệ được nâng lên qua đó xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Vũ Huy, Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong đó, nổi bậc là chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức; các hoạt động văn hoá, thể thao, tuyên truyền đạt nhiều thành tích cao. Nhiệm kỳ tới, đồng chí mong muốn chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trên các lĩnh vực, giữ vững thành tích đã đạt được, đặc biệt là hai đơn vị Trung tâm văn hóa và Đài truyền thành đã được sáp nhập thành Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh, vì vậy, chi bộ cần lãnh đạo tốt để đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban chi ủy chi bộ Văn hóa và Thông tin khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ (2020 - 2025) gồm 5 đồng chí; Đồng chí Lê Văn Nghiêm được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ văn hóa - thông tin khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Gò Quao lần XII nhiệm kỳ (2020 - 2025) gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

Văn Nhân