Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội khuyến học huyện Gò Quao Đại hội biểu dương điển hình tiên tiến các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020

(07:56 | 28/07/2020)

Chiều ngày 22/7/2020, Hội khuyến học huyện Gò Quao tổ chức Đại hội biểu dương điển hình tiên tiến các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến 2020”.

Đến dự đại hội có đồng chí Lê Kim Khoa, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Thị Hòa, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Dương Kim Hơn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Theo báo cáo 5 năm qua, huyện Gò Quao đã xây dựng nhiều mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, ‘Đơn vị học tập”; Đồng thời, đẩy mạnh tuyên tuyền về xây dựng xã hội học tập, mô hình “Học tập suốt đời”; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tăng cả về số lượng và chất lượng, toàn huyện có 26.853 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập; có 78 dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 100/100 ấp, khu phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập; 121 đơn vị học tập; có 559 gia đình, 45 dòng họ, 76 cộng đồng và 100 đơn vị học tập tiêu biểu được công nhận 5 năm liền. Trong nhiệm kỳ, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức vận động quỹ khuyến học với số tiền trên 18 tỷ đồng, qua đó kịp thời chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn;các em học sinh đạt học sinh giỏi các cấp.

Qua thực hiện các mô hình học tập người dân trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, nâng lên trình độ dân trí cũng như phát triển về kinh tế - xã hội của huyện, từ việc tham gia tích cực phong trào học tập như: tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt, các lớp nghề ngắn hạn; các mô hình làm kinh tế, tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác, từ đó góp phần nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận các ứng dụng khoa học, công nghệ, tri thức phát triển về kinh tế cho người dân trên địa bàn huyện, từng bước tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho từng hộ gia đình, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn hàng năm có tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của người dân, để xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan của huyện tổ chức mở các lớp nghề theo yêu cầu nguyện vọng “cần gì học nấy” của người dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật; đồng thời còn tổ chức các chuyên đề về sức khỏe, môi trường, phòng ngừa các dịch bệnh, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo hiểm y tế, tư vấn pháp luật…nhằm nâng cao trình độ dân trí, giải quyết việc làm góp phần nâng cao xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời. 5 năm qua đã mở được 430 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 11 ngàn lao động.

Đại hội cũng đã đề cử 12 đại biểu đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham dự đại hội biểu dương cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Kim Khoa (bìa trái) Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học giai đoạn 2016 – 2020

Tại đại hội, các tập thể cộng đồng, dòng học, đơn vị học tập;các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg và phong trào khuyến học giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Gò Quao biểu dương, khen thưởng./.

Văn Nhân