Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao tổ chức thành công kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ (2016-2021)

(15:39 | 30/07/2020)

Trong 2 ngày 23 và 24/7/2020, HĐND huyện Gò Quao khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức thành công kỳ họp thứ Mười lăm. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân huyện.

Đến dự kỳ họp có ông Trần Văn Mứng, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, đơn vị huyện Gò Quao.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại diện Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đơn vị huyện Gò Quao báo cáo về kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; nghe HDND huyện báo cáo chương trình công tác của hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; UBND huyện báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình thực hiện tài chính ngân sách; báo cáo hoạt động của mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của viện kiểm sát nhân dân, toàn án nhân dân huyện; thông qua và xem xét các Tờ trình của hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; báo cáo thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân huyện; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành án dân sự; tiến hành chất vấn và trả lởi chất vấn của đại biểu hội đồng nhân dân huyện với các ngành có liên quan; thông qua và biểu quyết các Nghị quyết của hội đồng nhân dân.

Tại phiên chất vấn, các Đại biểu HĐND huyện đã tập trung vào một số vấn đề như: vấn đề cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý, xử lý rác thải, nước thải tại các chợ nông thôn; tập trung thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện; chú trọng quan tâm đến chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường công tác giải quyết án tồn đọng; ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; cải cách thủ tục hành chính…

Sau phần chất vấn của các đại biểu với các ngành có liên quan, Ông Võ Văn Trà,  Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung về công tác quản lí, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2020; giải trình các ý kiến của đại biểu và cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020 là hết sức nặng nề, đòi hỏi sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao ý thức trách nhiệm, tập trung phát huy năng lực, sáng tạo, nhất là của người đứng đầu, nâng cao năng lực hiệu quả trong tổ chức thực hiện, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới 2021 – 2025 phát triển toàn diện…

Sau nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, kỳ họp đã tiến hành thông qua Nghị quyết của kỳ họp. Theo đó, trên cơ sở các dự thảo Nghị quyết đã được xem xét, thảo luận, HĐND huyện Gò Quao đã tiến hành biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện; Nghị quyết điều chỉnh chương trình giám sát năm 2020 của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện và Ban dân tộc HĐND huyện; Nghị quyết chủ trương sử dụng kết dư ngân sách, bổ sung nhiệm chi đầu tư và chi thường xuyên năm 2020.

Các đại biểu hội đồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Hoài nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và đồng bào cử tri trong huyện, kỳ họp đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện rõ chính kiến khi thảo luận và đánh giá đúng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình đã làm sáng tỏ nhiều nội dung mà nhân dân và cử tri quan tâm. HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của UBND huyện, các ban, ngành của huyện.

Ông Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Hoài- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị sau kỳ họp này, UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các ngành, các cấp, các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt nghị quyết HĐND huyện đã bàn hành, bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, cử tri, tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế yếu kém thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2020. Các cấp, các ngành, các xã, thị trấn của huyện cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016 - 2020), tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, tin tưởng rằng huyện Gò Quao sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri trong huyện.                                                                                                                                         

Văn Nhân