Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(21:48 | 03/08/2020)

Ngày 28/7/2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao đã ban hành thông báo số 167, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Gò Quao.

Thông báo nêu rõ: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp ở một số tỉnh, thành phố, đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ “Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”. Tăng cường công tác phòng, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, nơi làm việc; Trang bị xà phòng rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế theo khuyến cáo của ngành y tế.

Trưởng Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước và các trường hợp từ Đà Nẵng, kể cả các nơi có nguy cơ cao về địa phương cư trú; báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tốt công tác định hướng và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân cùng nhau phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến xã, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng tránh để tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện được biết, từ đó nâng cao cảnh giác trong việc tự bảo vệ và phòng chống dịch.

Xe văn hóa-Thông tin lưu động trên địa bàn tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Trung tâm Y tế và các ngành có liên quan xây dựng phương án phòng, chống Covid-19 trong trường học và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên cấp phát tờ rơi để tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức trong phòng chống dịch Covid-19.

Trung tâm Y tế huyện chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn, giám sát việc thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào  địa bàn Gò Quao và các trường hợp từ Đà Nẵng đến hoặc trở về; rà soát khu cách ly đảm bảo trang thiết bị, các điều kiện phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch; dự phòng tình huống dịch bệnh phức tạp; bố trí cas trực đáp ứng đầy đủ công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Trần Văn Trung