Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Đồng chí Võ Văn Trà Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Vĩnh Tuy

(08:16 | 10/09/2020)

Chiều ngày 26/8/2020, đoàn công tác UBND huyện do đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Vĩnh Tuy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay; qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, UBND xã Vĩnh Tuy cần rà soát lại các chỉ tiêu đạt còn thấp để có kế hoạch tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2020; tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất để nâng lên giá trị sản phẩm và lợi nhuận; xây dựng các mô hình sản xuất, các mô hình nhân giống lúa cấp xác nhận, mô hình cánh đồng lớn, gắn với đầu tư bao tiêu sản phẩm; phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế hộ có hiệu quả; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Đồng chí Võ Văn Trà (đứng) Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng để nghị UBND xã Vĩnh Tuy phối hợp với các ngành liên quan, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vốn để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các công trình hạ tầng giao thông đang thi công trên địa bàn, tập trung rà soát các tuyến đường khó khăn và có cơ chế để bảo vệ duy tu các công trình xuống cấp; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp các khu vực mua bán, quản lý tốt hành lang an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đặc biệt là văn hóa, văn minh trong mua bán tại khu vực chợ; tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị xã Vĩnh Tuy cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự lực, tự chủ vươn lên trong cán bộ và nhân dân bằng nội lực của chính mình, thay đổi dần tập quán sản xuất, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ, di tu, sửa chữa các công trình đã xây dựng. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất giảm nghèo bền vững. Nâng chất lượng hiệu quả kinh tế hợp tác, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng, cải tạo công trình vệ sinh; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2020-2021.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đội ngũ cán bộ công chức phải rèn luyện tư tưởng tiến công quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Thường xuyên tự học, tự rèn luyện, nắm chắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền vận động nhân dân và gương mẫu tiêu biểu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhằm để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân./.

                                                                                     

Văn Nhân