Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao Sơ kết công tác BHXH-BHYT 8 tháng đầu năm 2020

(07:36 | 29/09/2020)

Đồng chí Lê Kim Khoa, Phó chủ tịch UBND huyện vừa chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá công tác BHXH-BHYT 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện BHXH huyện đã báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHYT. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có 119.236/152.531 người tham gia BHYT, tăng 675 người so với đầu năm, độ bao phủ BHYT đạt 89,97%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 8 tháng đầu năm 2020, công tác thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: còn những xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt kế hoạch UBND huyện giao, dưới 90%. Trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện có nhiều xã thực hiện chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện với tiến độ còn chậm so với tiến độ chung của huyện, mặc dù đã được hỗ trợ ra quân của BHXH huyện và Bưu điện huyện; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn chưa bền vững. Tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp không có đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; một số cơ quan, đơn vị thực hiện việc báo tăng, giảm cho người lao động chưa kịp thời…

Cán bộ Bảo hiễm xã hội huyện phát tờ rơi tuyên truyền người dân tham gia BHYT

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm giữ vững và tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Khoa, Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác phát triển chỉ tiêu BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm 2020. Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, để chỉ tiêu BHXH, BHYT đảm bảo đạt vượt kế hoạch đề ra một cách bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các nhóm đối tượng cụ thể. Phòng Lao động TBXH, ngành BHXH chủ trì làm tốt công tác quản lý lao động ở các doanh nghiệp; tham mưu cho huyện chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm chắc số lao động trên địa bàn đang làm việc tại các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT để đề xuất giải pháp cụ thể. Ban Thường trực UB MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện chủ trì chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị ở cơ sở rà soát đoàn viên, hội viên của hội mình để tuyên truyền, vận động tham gia. Cơ quan BHXH huyện, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT. Các cấp, các ngành thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở về huyện; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.

Văn Nhân