Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội

(07:43 | 29/09/2020)

 Những năm qua, trong điều kiện kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư công bị cắt giảm, huyện đã có nhiều cố gắng vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách, kết hợp hiệu quả nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn; tích cực hỗ trợ về thủ tục đầu tư, bồi hoàn, giải phóng mặt bằng để kêu gọi, thu hút đầu tư, từ đó đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Huyện Gò Quao đã xác định đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội là một trong những khâu đột phá, tạo tiền đề phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà, từ đó Huyện ủy, UBND huyện đã có sự tập trung chỉ đạo. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chuyên đề cụ thể trên từng lĩnh vực; tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội của huyện nhà, đặc biệt hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ và các công trình văn hóa- xã hội như: giao thông, thủy lợi, điện, nước, hệ thống các chợ xã, cụm công nghiệp và khu dân cư, các công trình giáo dục y tế, văn hóa được quan tâm đầu tư.  Đã triển khai được nhiều dự án trên các lĩnh vực như: Dự án Chợ và khu dân cư Định An, chợ Thủy Liễu; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61 (giai đoạn 2), nâng cấp, mở rộng đường Lộ Quẹo-Gò Quao, đường Thủy Liễu-Gò Quao; Dự án cầu thị trấn Gò Quao, cầu Mương Lộ, cầu Lộ Quẹo….Đã kêu gọi được một số Nhà đầu tư lớn vào đầu tư vào địa bàn huyện như: Nhà máy sản xuất giày da của Tập đoàn Toàn Lộc; nhà máy chế biến thủy sản công ty Hoàng Hải Long tại Cụm công nghiệp Vĩnh HH Nam; Nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao của công ty Ngọc Phước tại cụm chế biến, bảo quản nông sản xã Vĩnh HH Nam. Đây là những công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, phát triển thương mại-dịch vụ, là đòn bẩy cho huyện nhà phát triển trong thời gian tới.

Cầu qua chợ Gò Quao hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2019

Việc huy động nguồn nội lực trong nhân dân cũng được phát huy ;  các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của nhân dân tham gia cùng với nhà nước theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng giao thông nông thôn. Ngoài ra, huyện cũng đã tranh thủ sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân, các nhà tài trợ trong và ngoài nước đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội như: cầu, đường giao thông nông thôn, trường học, nước sạch, số tiền gần 5,5 ngàn tỷ đồng, trong này vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp hơn 3 ngàn tỷ đồng.

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân trong huyện. Từ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của huyện có bước thay đổi rõ rệt, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa-xã hội, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng.

Hệ thống giao thông trung tâm hành chính đã được nâng cấp, mở rộng.

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Việc đầu tư xây dựng còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; một số công trình, dự án chậm tiến độ, có những công trình kém chất lượng; công tác quản lý duy tu chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả khai thác, sử dụng còn hạn chế. Việc kêu gọi thu hút đầu tư một số dự án trọng điểm còn gặp khó khăn, chậm so với kế hoạch đề ra.

Giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ huyện xác định “Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và chủ động thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu” là một trong những khâu đột phá, tạo tiền đề phát huy tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đạt mục tiêu này, huyện đề ra một số giải pháp cần tập trung đó là:

Thứ nhất: Tập trung chỉ đạo phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, phát huy năng lực vận tải và tính kết nối với hệ thống giao thông của tỉnh và khu vực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mở rộng một số tuyến đường liên xã, liên huyện theo hướng vừa phục vụ đi lại vừa tạo điều kiện phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ. Từng bước nâng cấp, mở rộng các cầu đồng bộ với quy cách từng tuyến đường nhằm phát huy tốt hiệu quả sử dụng. Nâng cấp các bến phà đảm bảo tiêu chuẩn an toàn theo quy định. Giáo dục nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo quản, sửa chữa, chống sạt lở gắn với trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường trên các tuyến đường nhằm nâng cao hiệu quả và thời gian sử dụng công trình.

Quy hoạch xây dựng hệ thống thủy lợi phải gắn liền với quy hoạch giao thông và bố trí dân cư, xây dựng hệ thống cống đập, trạm bơm, hình thành các tiểu vùng khép kín để chủ động trong sản xuất, đồng thời kết hợp chặt chẽ với phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, đảm bảo sản xuất mang tính bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư mở rộng và từng bước nâng cấp hệ thống điện vừa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, vừa phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Tận dụng tốt lợi thế về giao thông đường bộ, đường thủy; cơ chế chính sách thuộc địa bàn đặt biệt ưu đãi đầu tư và quy hoạch đầu tư đã được phê duyệt để quảng bá, mời gọi đầu tư các lĩnh vực trên địa bàn huyện, nhất là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định 57-NĐ/CP, trong đó tập trung đầu tư nước sạch nông thôn, chế biến nông sản, xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm, du lịch sinh thái vườn…Điều chỉnh quy hoạch, mở rộng cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam (giai đoạn 2) và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp (giai đoạn 1) để mời gọi đầu tư; tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao tại khu chế biến, bảo quản nông sản Vĩnh HH Nam. Từng bước nâng cấp các chợ và khu dân cư các xã theo hướng văn minh, hiện đại nhằm phát triển mạng lưới thương mại và làm thay đổi bộ mặt ở nông thôn. Phát triển dịch vụ bưu chính, viễn thông theo hướng hiện đại hóa, đảm bảo hạ tầng viễn thông, Internet cho ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển cổng thông tin điện tử, thương mại điện tử và các dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Rà soát, quy hoạch lại hệ thống trường lớp cho phù hợp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy phục vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, Đầu tư nâng cấp, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

 Huy động các nguồn vốn tập trung từ ngân sách gắn với tăng cường công tác xã hội hóa để đầu tư xây dựng các thiết chế và hệ thống các công trình văn hóa thể thao, truyền thông từ huyện đến cơ sở. Tranh thủ tỉnh bố trí vốn xây dựng Đài truyền thanh huyện, bờ kè phục vụ lễ hội cặp sông Cái lớn; vốn sửa chữa, mua sắm thiết bị hoạt động cho Trung tâm Văn hóa – thể thao của huyện và Trung tâm văn hóa các xã. Tiếp tục rà soát sổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển và các tiêu chí huyện nông thôn mới. Tăng cường làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, thường xuyên làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong thực hiện quy hoạch.

Hai là, đa dạng hóa các hình thức huy động tạo nguồn vốn đầu tư, phát huy tối đa nội lực và tiềm năng lợi thế của địa phương; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách về ưu đãi đầu tư; đi đôi với tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng để kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện tham gia đầu tư. Tiếp tục thực hiện hiệu quả huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đi đôi với thực hiện tốt công khai dân chủ, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và toàn xã hội để mọi người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong đầu tư phát triển kết cấu-hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, cầu nông thôn, thủy lợi. Đẩy mạnh xã hội hoá nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao.

Ba là, tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các ngành các cấp trong quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, phát huy tốt vai trò của các chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án trong công tác triển khai thực hiện, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, theo dõi sát tiến độ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc quyết tâm đẩy nhanh tốc độ triển khai các công trình, dự án; phát huy tốt hơn vai trò giám sát của cộng đồng, đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình dự án./.

Trần Văn Trung