Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ

(16:23 | 16/10/2020)

Chiều ngày 09/10/2020, đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020, kết quả thực hiện phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện – Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ -CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị của Công an và Quân sự đã làm tốt công tác: trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra xác minh thông tin; vận động quần chúng; giáo dục quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; xây dựng và bảo vệ lực lượng; phối hợp trong công tác huấn luyện, đào tạo và tổ chức diễn tập... 9 tháng đầu năm 2020, hai lực lượng đã trao đổi nhiều thông tin có giá trị. Nổi bật, lực lượng Công an, Quân đội đã thường xuyên phối hợp trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược và cụ thể trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phối hợp bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, Đại hội Đảng các cấp, nhất là tập trung  phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Tuy nhiên, do diễn biến dịch Covid-19, việc tổ chức giao ban định kỳ đối với cấp huyện, xã, thị trấn chưa được thường xuyên; công tác trao đổi thông tin có lúc chưa kịp thời, công tác phối hợp trong tuần tra, đấu tranh, phòng, chống tội phạm chưa được thường xuyên.

Cảnh hội nghị

                Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị Công an, Quân sự cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong công tác phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ. Trong đó, cần bám sát nội dung phối hợp tại Nghị định số 03 để tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả. Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác trao đổi và xác minh thông tin, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, trọng tâm là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngăn ngừa, xử lý sớm, triệt để các vấn đề có thể tạo ra “bức xúc”, gây rối trật tự công cộng trong nhân dân, đặc biệt là liên quan đến đất đai, môi trường, chế độ chính sách, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá. Tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù định. Phối hợp chặt chẽ trong công tác chọn nguồn tuyền quân năm 2021. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, tham gia phòng, chống chấy nổ, thiện tai, hỏa hoạn xảy ra khi có yêu cầu./.

Văn Nhân