Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm về công tác cải cách hành chính

(16:41 | 16/10/2020)

Ngày 12/10/2020, tại xã Thới Quản, UBND huyện Gò Quao tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 về công tác cải cách hành chính, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020. Đồng chí Võ Văn Trà,, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Xác định cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Gò Quao thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân.

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn tiếp nhận tổng số 61.475 hồ sơ các loại, đã giải quyết 61.135 hồ sơ, còn lại 340 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, trong đó: Cấp huyện tiếp nhận 6.612 hồ sơ, đã giải quyết đúng hẹn 6.272 hồ sơ, đạt 94,85%, đang trong thời gian giải quyết 340 hồ sơ, chiếm 5,15%. Các xã, thị trấn tiếp nhận 54.863 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 48.801 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 88,95%; giải quyết trước hẹn 6.062 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 11,05%, chủ yếu trên các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, tư pháp, cấp phép xây dựng. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính; rà soát thủ tục hành chính; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền hành chính. Tính đến tháng 9 năm 2020 thủ tục hành chính được công bố thuộc thẩm quyền cấp huyện là 16 lĩnh vực, với 248 thủ tục hành chính; cấp xã 10 lĩnh vực, với 152 thủ tục hành chính. Từ đó giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn được bố trí đảm bảo diện tích theo quy định, có máy tính, máy photo, điện thoại, ghế ngồi, … từ đó tạo được mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện tốt việc mở sổ ghi chép đầy đủ, lập phiếu nhận, phiếu chuyển theo dõi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo mẫu quy định.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Thới Quản đang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện một số cơ quan, ban ngành cấp huyện và cấp xã một số nơi chưa chỉ đạo thực hiện thường xuyên, thiếu quyết liệt, chưa thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Việc khai thác và sử dụng trang thông tin điện tử, chữ ký số, mail công vụ chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; chế độ thỉnh thị, báo cáo; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính của cấp xã chưa đi vào nề nếp; một số đơn vị thực hiện còn chậm, chưa bám sát chỉ đạo của UBND huyện.

Đồng chí Võ Văn Trà (đứng) Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác CCHC của huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị phải tạo động lực, tiếp tục tạo ra bước đột phá trong CCHC; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy những mặt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục triển khai những giải pháp để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tập trung vào việc xử lý dứt điểm, không để xảy ra trường hợp trễ hẹn hồ sơ đối với tổ chức, công dân; hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ trả lại; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với cán bộ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính; đồng thời đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức, cách thức để làm chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công vụ.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của các ngành, các xã, thị trấn để kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cải cách hành chính./.

                                                                                       

Văn Nhân