Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Sở Y tế Kiên Giang công bố Quyết định thành lập trung tâm y tế huyện Gò Quao

(10:42 | 22/10/2018)

 Ngày 16/10/2018, Sở Y tế Kiên Giang phối hợp Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Gò Quao, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm y tế, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện. 

 Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Sở y tế đã công bố Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Gò Quao trên cơ sở hợp nhất Trung tâm y tế huyện, Trung tâm Dân số KHHGĐ và Bệnh viện Đa khoa huyện. Trung tâm y tế huyện Gò Quao là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở y tế Kiên Giang; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở y tế về tổ chức, biên chế và hoạt động; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên ngành cấp trên. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và các hoạt động dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế huyện gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc, với 5 phòng chức năng, 15 khoa chuyên môn, 11 Trạm y tế trực thuộc. Việc thành lập Trung tâm y tế huyện Gò Quao nhằm đánh dấu bước phát triển mới của ngành y tế theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 b1.JPG

                Đồng chí Nguyễn Xuân Hoài (Thứ năm từ phải qua) Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội động nhân dân huyện tặng hoa cho Ban Giám đốc Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện.

Cũng tại Lễ công bố, lãnh đạo Sở y tế đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Trung giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm y tế huyện Gò Quao, ông Nguyễn Xuyên Việt, ông Nguyễn Hiền Nhơn, ông Lưu Văn Hiền được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện.

Sở y tế cũng Công bố Quyết định thành lập Trạm y tế xã Vĩnh Thắng và Trạm y tế xã Định An trực thuộc Trung tâm y tế huyện Gò Quao, trên cơ sở tổ chức lại Phòng khám Đa khoa khu vực Vĩnh Thắng và Phòng khám Đa khoa khu vực Định An./.

                                                                                                              

Bùi Văn Nhân