Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Thị trấn Gò Quao tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQVN khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2021

(13:54 | 24/10/2018)

 Ngày 19/10/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Thị Trấn Gò Quao tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ (2019-2024). 82 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thị trấn Gò Quao đã về dự. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh để rút kinh nghiệm. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Đồng chí Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQVN tỉnh; Đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQVN tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQVN huyện Gò Quao, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự Đại hội còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQVN tỉnh Kiên Giang, huyện Gò Quao nhiệm kỳ 2019-2024, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy Ban MTTQVN các huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 Nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ Thị trấn và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động, tập hợp, xây dựng khối Đại Đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức thành viên chủ trì như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu Dân cư”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quỹ “Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, thông qua quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Thị trấn Gò Quao và các tổ chức thành viên vận động xây dựng 49 căn nhà, sửa chữa 18 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng; vận động hỗ trợ trên 1.500 xuất quà tết, 59 giếng nước khoan, 44 suất học bổng, 8 xe đạp, 150 cặp học sinh, gần 10.000 cuốn tập, 15 thẻ Bảo hiểm Y tế học sinh, trợ cấp 117 địa chỉ nhân đạo… tổng trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đã xây dựng mới 54 căn, sửa chữa 52 căn nhà tình nghĩa; hàng năm vào dịp lễ, tết phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, tổng trị giá quà tặng, thăm hỏi trên 120 triệu đồng. Quan tâm triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị trong sản xuất, kinh doanh.

Các tổ chức thành viên đã có nhiều phong trào hiệu quả, thiết thực điển hình như: phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Công đoàn phát động phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Hội Chữ thập đỏ triển khai cuộc vận động, “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”; Hội khuyến học xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học”…các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã tập hợp nhân dân tham gia vào các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng và góp phần thực hiện thắng lợi các cuộc vận động của Mặt trận.

 Qua cuộc vận động nhân dân đã đoàn kết xây dựng đời sống, kinh tế từng bước phát triển, các phong trào giúp nhau về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt được phát huy…góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,5 – 2%, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,46%, hộ cận nghèo 7,01%.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn Gò Quao đã hiệp thương bầu Ủy viên Ủy ban MTTQVN Thị trấn Gò Quao gồm 31 vị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Thị trấn Gò Quao nhiệm kỳ 2019-2024. Bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Gò Quao lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 6 vị.

24.JPG 

Ủy viên Ủy ban MTTQVN Thị trấn Gò Quao khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024: Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình của MTTQ các cấp đến cán bộ Mặt trận đạt trên 95%, trong đoàn viên, hội viên và nhân dân từ 70% trở lên. Vận động tập hợp quần chúng vào các tổ chức thích hợp đạt từ 70% trở lên so với đối tượng có mặt trên địa bàn; phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; có 98% hộ gia đình đăng ký và hằng năm có từ 95% trở lên hộ đạt chuẩn văn hóa; 100% khu phố đăng ký và được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 80% Tổ NDTQ, 75% hộ gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 100% khu phố và Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đạt chỉ tiêu trên giao; hàng năm cất mới từ 04 căn nhà Đại đoàn kết trở lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1-1,5%. Hằng năm có 100% Khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đạt yêu cầu cả phần lễ và hội. Vận động nhân dân thực hiện tốt quyền dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội, phấn đấu hàng năm giám sát từ 1-2 cuộc; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, mỗi Ban Giám sát từ 1-2 cuộc/năm. Phấn đấu MTTQ đạt loại tốt, trên 80% khu dân cư được đánh giá đạt từ loại khá trở lên; 80% Trưởng Ban công tác Mặt trận là đảng viên; 100% cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

Dịp này, Ủy ban MTTQVN Thị trấn Gò Quao tặng giấy cho 3 tập thể có thành xuất sắc trong công tác Mặt trận khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018./.

Lâm Cảnh