Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Gò Quao tổng kết công tác Dân vận năm 2018

(09:14 | 05/02/2019)

           Ngày 30/01/2019, đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2018, triển khai chương trình chỉ đạo năm 2019.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Xuân Hoài đánh giá cao những kết quả về công tác dân vận của huyện đã đạt được trong thời gian qua từ đó đã góp phần vào sự thành công chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2018. Công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa 12 và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác dân vận chính quyền được triển khai thực hiện hiệu quả. Huyện được tỉnh chọn làm điểm sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp huyện lần thứ I, giai đoạn 2016 – 2018. Nhiều phong trào thi đua có bước phát triển vượt bậc, từ đó góp phần đưa kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển.

 IMG_3337.JPG

Quang cảnh hội nghị

Trong năm qua, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác cải cách hành chính, nhất là cơ chế một cửa được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, phong cách làm việc của cán bộ, công chức ngày càng gần gũi với nhân dân, nâng lên tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc, giải quyết kịp thời những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Mặt trận, đoàn thể và hội quần chúng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư, phát động các phong trào thi đua yêu nước, hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội, mô hình Dân vận khéo trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Các mô hình dân vận khéo ngày càng được nâng lên về chất lượng và số lượng trên các lĩnh vực tạo được sức lan tỏa trong đời sống xã hội; việc xây dựng mô hình gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung tuyên truyền xây dựng gia đình nông thôn mới, 15 phần việc của hộ gia đình, hoàn thành công trình tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp và thắp sáng đường quê với chiều dài 21km. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, vận động “Quỹ vì người nghèo” được 4 tỷ đồng, cất mới 158 căn nhà Đại Đoàn kết, Nhà Đồng đội, mái ấm Công đoàn trị giá trên 7 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 4,94%.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Xuân Hoài cũng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác dân vận trên địa bàn huyện thời gian qua cũng còn những hạn chế nhất định, một số nơi cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, chưa có sự định hướng kịp thời trong thực hiện công tác dân vận; vai trò tham mưu của Ban Dân vận các cấp từng lúc chưa kịp thời, sự phối hợp với chính quyền, các bộ phận trong hệ thống dân vận chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền từng lúc chậm được đổi mới nên việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân chưa kịp thời. Việc nhân rộng, đổi mới các mô hình dân vận khéo chất lượng nâng lên chưa nhiều.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao nhận thức hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác dân vận trong năm 2019, nhất là năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, là năm triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, chuyên đề quan trọng do đó vai trò, nhiệm vụ công tác dân vận cũng sẽ hết sức nặng nề, vì vậy cần sự chung tay vào cuộc quyết liệt của của hệ thống chính trị do đó Ban Dân vận Huyện ủy, Khối Dân vận cơ sở cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2019.

Dịp này Huyện ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho 1 cá nhân; Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể đạt thành tích nhì cụm thi đua Tây sông hậu năm 2018 và UBND huyện khen thưởng 3 tập thể Khối Dân vận cơ sở hoàn thành tốt công tác dân vận năm 2018./.

Ngọc Lam