Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xã Thới Quản (Gò Quao) phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt chuẩn xã nông thôn mới

(16:18 | 18/03/2019)

  Ngày 14/3/2019, Đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Gò Quao do Đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Thới Quản về kết quả triển khai Nghị quyết của huyện về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới.

 Cùng tham dự buổi làm việc có Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy; Đồng chí Dương Kim Hơn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Thới Quản là một trong hai xã được Ban chỉ đạo huyện chọn phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2019. Thời gian qua, với phương châm “ Đảng giữ vai trò lãnh đạo, chính quyền điều hành, nhân dân làm chủ thể” cán bộ, nhân dân trong xã đã thực hiện đạt và cơ bản đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, theo Quyết định số 362, ngày 21//2/2017 của UBND Tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số chí 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí 11 hộ nghèo, tiêu chí 17 về môi trường. Xác định công tác vận động, tuyên truyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần tích cực trong việc làm thay đổi nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã xác định rõ trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành và phân công cụ thể cho từng ngành, từng chi bộ ấp xác định rõ trách nhiệm nào của Nhà nước, của xã, của ấp và trách nhiệm nào của người dân phải thực hiện. Đồng thời cũng chọn ấp điểm để tập trung chỉ đạo và nhân rộng ra toàn xã. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, rà soát các tiêu chí để có biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kết hợp có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức xã hội và huy động trong cộng đồng dân cư, qua đó đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 41,8 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong xây dựng NTM xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là công tác tuyên truyền về xây dựng NTM chưa sâu rộng, hiệu quả nên nhận thức của một số cán bộ, nhân dân còn hạn chế; việc phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm, thiếu đa dang, chưa đáp ứng được tiềm năng của xã, là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc khmer chiếm tỷ lệ cao, đời sống còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao…       

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành chuyên môn của huyện đã phát biểu trao đổi ý kiến, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc  của xã trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới thời gian qua và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân dân xã Thới Quản trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng thời, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2019 theo Nghị quyết của huyện ủy, xã Thới Quản cần rà soát lại, có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể các tiêu chí. Cùng với nguồn kinh phí đầu tư của cấp trên, xã cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phát huy nội lực của cán bộ, nhân dân địa phương thì phong trào xây dựng nông thôn mới của xã mới thành công và mang tính bền vững, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng cho rằng trong chương trình xây dựng Nông thôn mới phải xác định công tác xã hội hóa, huy động sức mạnh, phát huy trí tuệ của nhân dân là quan trọng nhất. Mục tiêu chính trong xây dựng Nông thôn mới là phải làm cho đời sống kinh tế của người dân được nâng lên, có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú chứ không đơn thuần là phấn đấu đạt được các mục tiêu về điện, đường, trường, trạm. Vì vậy, để xây dựng thành công xã nông thôn mới vào cuối năm 2019, xã Thới Quàn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của quá trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đẩy mạnh phát triển y tế - giáo dục - văn hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị tăng cường công tác bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn; tiếp tục củng cố, đổi mới các hình thức hợp tác sản xuất; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực tham gia thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, phấn đấu đến cuối tháng 9 năm 2019 xã Thới Quản thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020./.

Văn Nhân