Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Đoàn Công tác UBND huyện làm việc với xã Định Hòa về tình hình kinh tế- xã hội và xây dựng nông thôn mới

(17:01 | 20/03/2019)

 Ngày 19/3/2019, Đoàn công tác UBND huyện do Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Trà làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Định Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

 Sau khi nghe xã Định Hòa báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã thời gian qua. Chủ tịch UBND huyện Võ Võ Văn Trà đã đánh giá cao kết quả chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm trên địa bàn xã Định Hòa. Nổi bậc như: Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo sản xuất vụ lúa đông xuân đạt năng suất, sản lượng, đến nay đã thu hoạch được 3.672ha/3.956ha, năng suất bình quân 7,2 tấn/ha, diện tích bao tiêu 2.325ha; thu ngân sách được tập trung chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra về tiến độ các công trình xây dựng cơ bản năm 2019, trong đó có việc xây dựng mới và mở rộng các tuyến lộ giao thông nông thôn, kinh tế tập thể được quan tâm chỉ đạo, hiện toàn xã có 4 hợp tác xã, 40 Tổ hợp tác. Các vấn đề bức xúc về văn hoá - xã hội được quan tâm giải quyết; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; bộ máy chính quyền được củng cố kiện toàn, hiệu quả hoạt động từ bước được nâng lên; quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã thực hiện đạt 17/19 tiêu chí, còn hai tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 11 về hộ nghèo và tiêu chí 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã cũng còn một số khó khăn: trong sản xuất nông nghiệp chưa toàn diên, tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, giá lúa không ổn định, từ đó ảnh hưởng đến đản xuất và đời sống nhân dân.

 dh.jpg

Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Trà (đứng) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND xã Định Hòa

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành chuyên môn của huyện đã phát biểu trao đổi ý kiến, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của xã thời gian qua và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Trà đánh giá cao sự quyết liệt của lãnh đạo xã Định Hòa trong chỉ đạo tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp theo đề án chung của huyện. Một mặt là vận động nhân dân sản xuất giống lúa chất lượng cao, gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác là tiến hành chuyển đổi diện tích sản xuất không hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác mang lại hiệu qủa, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả….Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu xã Định Hòa cần rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, có đánh giá từng chỉ tiêu, có kế hoạch lộ trình thực hiện đối với các chỉ tiêu; đánh giá hiệu quả của việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, việc quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp, từng ấp có đánh giá hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn của ấp để có hướng tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp.

Cũng trong sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Định Hòa quan tâm chỉ đạo vận động nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản suất, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch, thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn, để có sự chủ động trong việc bảo vệ sản xuất cho người dân. Quan tâm củng cố, thành lập mới các Tổ hợp tác, hợp tác xã. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn, trường xanh, sạch, đẹp. Quan tâm hơn nữa công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị xã quan tâm thực hiện tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Về công tác xây dựng chính quyền cần chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, sâu sát với công việc, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định.

Về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Định Hòa cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự lực, tự chủ vươn lên trong cán bộ và nhân dân bằng nội lực của chính mình, thay đổi dần tập quán sản xuất, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ, duy tu, sửa chữa các công trình đã xây dựng. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất giảm nghèo bền vững. Nâng chất lượng hiệu quả kinh tế hợp tác, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng, cải tạo công trình vệ sinh; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới./.

Văn Nhân