Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao tập trung triển khai có hiệu quả dự án VnSAT

(08:32 | 27/03/2019)

 Gò Quao là huyện thuộc vùng Tây Sông Hậu của tỉnh Kiên Giang. Toàn huyện có diện tích đất tự nhiên 43.951 ha, trong đó diện tích sản xuất đất nông nghiệp 38.754 ha, trong đó diện tích đất sản xuất lúa hàng năm khoảng 55.000 ha. Năm 2016, huyện ban hành kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, trong đó đã quy hoạch đến 2020 sẽ tập trung đầu tư phát triển vùng lúa chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt 25.000ha/năm, chiếm 44% diện tích lúa của huyện. 

 Năm 2018 diện tích lúa gieo sạ và thu hoạch là 54.441 ha, năng suất bình quân 6,17 tấn/ha, sản lượng 336.029 tấn, cao hơn cùng kỳ 29.461 tấn, cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm 96,6%. Việc xây dựng kế hoạch sản xuất lúa chất lượng cao cho từng vùng, từng khu vực được UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện, kết quả diện tích nông dân sử dụng lúa cấp sát nhận đạt 67% diện tích gieo sạ. Quy hoạch và xây dựng vùng sản xuất lúa giống 280 ha tại các xã Định An, Định Hòa, Vĩnh Hòa Hưng Bắc nhằm cung cấp cho vùng liên kết và nhu cầu sản xuất của nông dân.

Về liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị: Gò Quao đã xây dựng vùng lúa chất lượng cao trên cơ sở cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên kết. Tổng diện tích đã triển khai trong năm 2018 là 12.349 ha, cao hơn cùng kỳ 3.858 ha. Năng suất trong cánh đồng liên kết với các doanh nghiệp cao hơn bên ngoài từ 0,3 đến 0,5 tấn/ha, hiệu quả tăng từ 1,5 đến 3 triệu đồng/ha. Vụ Đông Xuân 2018-2019 huyện đã triển khai liên kết tiêu thụ sản phẩm được 7.315 ha.

Ngày 30/5/2018, huyện Gò Quao được bổ sung tham gia dự án theo Quyết định số 1983 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua 9 tháng triển khai thực hiện đến nay huyện đã thành lập Tổ thực hiện dự án cấp huyện, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năng để triển khai thực hiện trên địa bàn 02 xã Định An và Định Hòa; chỉ đạo 02 xã này thành lập tổ thực hiện dự án cấp xã; xây dựng kế hoạch thực hiện tại các tổ hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020. Đến nay, huyện đã quy hoạch, chọn 02 tiểu dự án 02 xã Định An và Định Hòa tham gia với 1.312 hộ, diện tích 1.771 ha.

Để triển khai hiệu quả dự án, Tổ thực hiện dự án VnSAT huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh triển khai 02 cuộc hội nghị truyền thông với 80 hộ nông dân tham gia; phối hợp UBND 02 xã tổ chức 6 hội nghị truyền thông tại xã và 24 cuộc hội nghị triển khai dự án tại các tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia thực hiện dự án.. Tập trung các hoạt động tập huấn 3 giảm, 3 tăng, 1 phải 5 giảm được 25 cuộc, với 1.104 hộ tham gia. Ngoài ra, trong vùng thực hiện dự án VnSAT được sự hỗ trợ của Trung tâm khuyến nông tỉnh, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chương trình cánh đồng lớn từ nguồn vốn Nghị định 35; Chương trình cơ giới hóa đồng bộ, chương trình canh tác lúa tiên tiến...được sự đồng thuận cao của bà con nông dân.

Qua đánh giá sơ bộ bước đầu của vụ Đông Xuân 2018-2019, tỷ lệ nông dân tham gia ghi chép nhật ký tại đồng ruộng đạt 90% diện tích. Tỷ lệ giống gieo sạ so sánh từ vụ Đông Xuân 2017-2018 với vụ Đông Xuân 2018-2019. Cụ thể: gieo sạ 80 đến 100kg/ha, chiếm 10,1% diện tích; từ 100 đến 120 kg/ha chiếm 62,4% diện tích; từ 120 đến 150kg/ha chiếm 25% diện tích và từ 150 kg/ha chỉ chiếm 2% diện tích triển khai. Tỷ lệ lượng phân đạm vụ lúa Đông Xuân 2018-2019 từ 80 đến 100 kg/ha chiếm 25,2% diện tích; từ 100 đến 120kg/ha chiếm 55% diện tích. Số lần phun thuốc trừ sâu trong điều kiện bình thường từ 3 đến 4 lần chiếm 35% diện tích; từ 4 đến 5 lần chiếm 53% diện tích triển khai.

Trong thời gian tới huyện tập trung phát triển 02 tiểu dự án tại địa bàn xã Định An và Định Hòa hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực lúa gạo; Hoàn thành đào tạo cho nông dân sản xuất 3 giảm 3 tăng đạt 90% diện tích và 70% nông dân áp dụng 1 phải 5 giảm, từng bước hình thành vùng liên kết sản xuất quy mô lớn nhân rộng trên địa bàn toàn huyện; Mở rộng phạm vi liên kết theo chuỗi giá trị bền vững giữa các vùng tham gia dự án gắn kết với doanh nghiệp đầu vào, đầu ra có thế mạnh về tiêu thụ nông sản.

Để đạt được kết quả trên, huyện Gò Quao đề ra các giải pháp thực hiện:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành về sự cần thiết để tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các mô hình liên kết hợp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ và người dân về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đổi mới tư duy, nhận thức về phương thức canh tác tiên tiến, bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho ngành hàng lúa gạo.

Hai là, đẩy mạnh các ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất. Tiếp tục tập huấn 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; sản xuất theo quy trình GAP, hữu cơ; tiếp tục đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa để giảm thất thoát sau thu hoạch, tăng hiệu quả sản xuất, giảm giá thành và tăng thu nhập cho nông dân; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất.

Ba là, khuyến khích và hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia dự án tổ chức sản xuất theo quy mô lớn; tổ chức các dịch vụ như cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ bảo vệ thực vật, xấy, bảo quản, tạm trữ, tìm đầu ra cho sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và tăng thu nhập cho từng hộ nông dân.

Bốn là, tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cánh đồng lớn, vùng sản xuất giống lúa tập trung, tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo. Từ cánh đồng lớn, tiến tới vùng chuyên canh, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP với sản lượng lớn, đồng đều, đảm bảo chất lượng, tăng giá trị hàng hóa và tăng thu nhập, nghiên cứu xây dựng thương hiệu lúa gạo giúp nông dân sản xuất hướng đến thị trường./.

Trần Văn Trung