Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Nhìn lại 10 năm thực hiện phát triển văn hóa việt nam trên địa bàn huyện

(10:13 | 27/03/2019)

 Gò Quao là một trong những huyện nông thôn sâu của tỉnh, có diện tích tự nhiên 43.950,67 ha, huyện có 11 xã, thị trấn, với 100 ấp, khu phố 861 Tổ NDTQ. Dân số 32.721 hộ, với 137.690 khẩu; gồm 3 dân tộc chính sinh sống là Kinh, Khmer và Hoa (trong đó dân tộc Kinh chiếm 67,56%; Khmer 30,49%, Hoa 1,95%). Có các tôn giáo chính gồm: Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Cao Đài; huyện có 03 nhà thờ Công giáo, 03 thánh thất Cao Đài, 14 chùa Phật giáo Nam Tông, 04 chùa Phật giáo Bắc Tông và 03 đình thần, với 48.271 tín đồ, gần 400 chức sắc, chức việc, nhà tu hành… huyện có 3 di tích lịch sử, trong đó chùa Tổng Quản, xã Thới Quản là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thế mạnh là cây lúa, cây mía, cây khóm, chăn nuôi gia súc, gia cầm và dịch vụ thương mại... Nhân dân trong huyện có truyền thống anh dũng trong đấu tranh cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến; huyện có 10 xã, 01 thị trấn, 07 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; có khu căn cứ của Tỉnh ủy trong kháng chiến đóng trên địa bàn... những năm gần đây, do phát triển mạnh kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông đường bộ nên đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển khá toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, dân chủ xã hội được mở rộng, các hoạt động xã hội có khởi sắc; các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh, lối sống đoàn kết cộng đồng xóm, ấp cơ bản được giữ gìn và phát huy; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có bước phát triển, đáp ứng một phần nhu cầu giải trí của nhân dân. Thông tin, truyền thông phát triển nhanh đã góp phần nâng cao dân trí. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì thường xuyên, chất lượng từng bước nâng lên, góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

 Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện; Đồng thời tổ chức hội nghị triển khai quán triệt đến ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn. Qua triển khai quán triệt cụ thể kế hoạch, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí và vai trò của văn hóa ngày được nâng lên; song song với việc chăm lo phát triển kinh tế, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên tuyên truyền giáo dục, châm bồi và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức gìn giữ và không ngừng phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại; từng bước xây dựng con người Việt Nam, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 mdmx.jpg

Gò Quao thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân trên địa bàn.

Các di sản văn hóa là biểu hiện truyền thống lịch sử, văn hóa của nhân dân trong suốt quá trình hình thành, đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê hương Gò Quao. Vì vậy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy những di sản lịch sử văn hóa trên địa bàn. Được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận chùa Tổng Quản (xã Thới Quản) trở thành di tích lịch sử cấp Quốc gia; Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chùa Thnolchum (xã Thủy Liễu), Đình thần Vĩnh Tuy (xã Vĩnh Tuy) là di tích lịch sử cấp tỉnh, Khu căn cứ Tỉnh ủy Rạch Giá xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo trùng tu, tôn tạo các bia chiến công, nhà tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ; đặc biệt đã tranh thủ tỉnh phê duyệt đầu tư phục dựng Khu căn cứ của Huyện ủy trong kháng chiến ở xã Vĩnh Tuy; chỉ đạo các cấp, các ngành sưu tập những hiện vật, hình ảnh trong quá trình chiến đấu, lao động, học tập, nhất là những kỷ vật, hình ảnh, tư liệu, vật dụng có giá trị lịch sử phục vụ cho công tác trưng bày sắp tới. Đến nay huyện đã hoàn thành xong 11 công trình nghiên cứu biên soạn lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ huyện và các xã, thị trấn, phục vụ tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và nhân dân trong huyện.

 colympic.jpg

Gò Quao tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Nhân dịp các ngày lễ, tết… của đồng bào dân tộc đều được các cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện, hỗ trợ tổ chức chu đáo, thành lập các đoàn thăm viếng như: tết Chôl-Chnăm-Thmây, lễ Ok-Om-Bok, SenĐônta… của đồng bào dân tộc Khmer đều được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đoàn kết; huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để các chùa Cà Nhung, Thanh Gia, Tà Mum, Sóc Ven Mới, Thnolchum, Tổng Quản được trùng tu, tôn tạo, nâng cấp khang trang sạch đẹp đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Khmer nói riêng và nhân dân trong vùng nói chung; đồng thời đã đầu tư xây dựng 13/14 lò hỏa táng ở các chùa Khmer giúp cho đồng bào dân tộc giữ được các nghi lễ, tập tục truyền thống, đây cũng là hoạt động tích cực nhằm bảo vệ môi trường; Hỗ trợ đóng mới ghe ngo, thuyền truyền thống cho các chùa. Toàn huyện hiện có 14 nghe ngo, 06 thuyền truyền thống, với 40 đội và 2.040 tay bơi thường xuyên tập luyện và tham gia thi đấu đạt nhiều thứ hạng cao ở các giải cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc; đã tranh thủ trên đầu tư mới 03 dàn ngũ âm và 25 nhạc cụ cho các chùa Khmer trong huyện phục vụ tốt cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong đông bào dân tộc nhân các dịp lễ, tết. Ngành văn hóa huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Ban Quản trị các chùa thành lập 11 đội văn nghệ Khmer, có 165 thành viên tham gia, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong đồng bào dân tộc Khmer; qua đó đã duy trì và phát triển khá tốt các loại hình nghệ thuật truyền thống của người Khmer như: điệu múa Ram-Vong, Rơ-Băm, hát tuồng... Đặc biệt, do huyện bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, nên từ năm 2007 đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh chọn Gò Quao là địa phương đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa-Thể thao và Du lịch của đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang gắn với Lễ hội Ok-Om-Bok; lễ hội hàng năm đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia.  

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, đảm bảo các tôn giáo hoạt động trên cơ sở quy định của pháp luật. Luôn phát huy các yếu tố văn hóa trong các tôn giáo thể hiện như lễ Phật đản, Giáng sinh... Các cấp chính quyền luôn giữ mối quan hệ tốt với các tôn giáo. Vận động các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân và phật tử tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế-xã hội giúp đỡ đồng bào có đạo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, tham gia xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe. Qua đó, các tôn giáo luôn phấn khởi, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó huyện xác định văn học, nghệ thuật là một bộ phận không thể thiếu trong xây dựng và phát triển văn hóa; nó phản ánh hiện thực sinh động cuộc sống trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ cái đúng, cái tốt đẹp, phê phán những thói hư tật xấu, lên án cái ác, cái xấu. Phát triển văn học, nghệ thuật không chỉ là đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần mà còn định hướng tư tưởng, thẩm mỹ cho nhân dân. Vì vậy, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Hội Văn học nghệ thuật huyện và các ngành quan tâm lãnh đạo phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật của huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật huyện vào năm 2003, qua gần 16 năm hoạt động đã có trên 10.000 lượt hội viên tham gia, đã mở nhiều đợt phát động sáng tác, qua đó có trên 500 tác phẩm nghệ thuật ra đời, nội dung ca ngợi về quê hương, đất nước, con người Gò Quao anh hùng; điển hình trong số này có soạn giả Thế Anh, nhiếp ảnh gia Đoàn Kết, hội viên hội nhạc sỹ Việt Nam Nguyễn Vân Trung, hội viên hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Ngọc Tá, nhà thơ Nguyễn Văn Minh, Trần Thế Bình, Nguyễn Thị Hạnh, Hà Giang, Hoa Hạ Tím,… đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật hay, đạt giải cao ở các lần hội thi cấp khu vực, toàn quốc và vinh dự được kết nạp vào các hội nghệ thuật cấp quốc gia. Ngoài ra, huyện còn duy trì và phát huy phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; xây dựng các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao như: đờn ca tài tử; mở các lớp thể dục nhịp điệu, yoga, gym và võ cổ truyền, Taekwondo… cho các cháu thiếu nhi luyện tập; mở lớp khiêu vũ cổ điển cho các tầng lới nhân dân tham gia…

Về phát triển truyền thông giải trí hiện đại, phương tiện truyền thông mới: Huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị cho Đài Truyền thanh huyện đảm bảo đủ điều kiện hoạt động. Trong hơn 10 năm qua đã tranh thủ trên đầu tư 06 trạm truyền thanh, 241 cụm loa không dây cơ bản đáp ứng tốt cho công tác tuyên truyền chiều rộng; đội ngũ phóng viên, cộng tác viên từng bước trưởng thành, nâng lên về bản lĩnh, chuyên môn nghiệp vụ.  

Việc xây dựng thể chế, thiết chế văn hóa, quy hoạch, đào tạo đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ được quan tâm thực hiện. Phong trào biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được thực hiện khá tốt; lĩnh vực thư viện, mỹ thuật được ngành chuyên môn phát huy hiệu quả, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, con người, các sản phẩm đặc trưng của huyện đến khách tham quan trong, ngoài huyện nhân các sự kiện quan trọng của huyện.

 Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại hạn chế, yếu kém đó là: Sự suy thoái về tư tử chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần, môi trường văn hoá lành mạnh. Hiện tượng coi thường luật pháp, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; bạo hành trong gia đình vẫn còn xảy ra; cách ứng xử thiếu văn hoá nơi công cộng; sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực trong giao tiếp làm phương hại đến sự trong sáng của tiếng Việt; căn bệnh “vô cảm” đối với nỗi đau của con người; tình trạng sách nhiễu dân, mất đoàn kết của một bộ phận cán bộ, đảng viên… còn xảy ra. Khoản cách hưởng thụ văn hóa giữa vùng sâu với đô thị trong nhân dân chưa đồng đều; việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa chưa nhiều; kinh phí đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa còn thấp, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế về văn hóa từ huyện đến xã, ấp chưa đáp ứng được nhu cầu. Hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở thường xuyên hư hỏng, sửa chữa chưa kịp thời, trình độ năng lực cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thanh ở cơ sở còn hạn chế; nạn mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi, các hủ tục cũ, mới tràn lan, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội… có chiều hướng gia tăng. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc Khmer từng lúc chưa được quan tâm đúng mức; một số giá trị văn hóa đặc trưng có chiều hướng mai một dần; đời sống một bộ phận đồng bào Khmer còn khó khăn, còn có tư tưởng trông chờ vào Nhà nước, mức hưởng thụ văn hóa thấp, một số tập tục lạc hậu chậm đổi mới; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí trong đồng bào dân tộc chưa nhiều.

Để thực hiện tốt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, huyện Gò Quao đề ra một số nhiệm vụ, định hướng để triển khai thực hiện, cụ thể: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, chú trọng việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn việc chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-văn hóa-xã hội.

Giữ vững và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc. Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá và văn hoá phi vật thể.  Kết hợp giữa thư viện truyền thống và thư viện điện tử, trong đó, việc sử dụng mạng máy tính để lưu giữ, khai thác thông tin và xây dựng thư viện điện tử, đẩy mạnh phát triển thư viện ở cấp xã và phòng đọc sách ở xã, thị trấn, bưu điện - văn hoá xã. Tranh thủ trên đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống và khai thác phát triển kinh tế du lịch.

Trần Văn Trung