Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao chuẩn bị tốt các điều kiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(10:23 | 27/03/2019)

 Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước. Tổng điều tra năm 2019 nhằm mục đích tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số.

 Thực hiện Kế hoạch số 172 ngày 19/09/2018 của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kiên Giang. Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điền tra dân số và nhà ở huyện Gò Quao xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Theo đó, huyện tiến hành triển khai kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo và tiến hành rà soát, lập bản kê hộ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo, Văn phòng giúp việc ban chỉ đạo và điều tra viên các ấp. Toàn huyện có 156 điều tra viên (ĐTV) phụ trách 244 địa bàn, số hộ cần điều tra, thu thập thông tin trên địa bàn huyện lần này là 33.986 hộ.

 ds.jpg

Đồng chí Dương Văn Hưng, Chi cục trưởng chi cục thống kê-Phó trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Ban Chỉ đạo và Điều tra viên trên địa bàn. 

Ban Chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch bố trí thời gian cho đợt tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn. Cụ thể: đúng 07 giờ, ngày 01/4/2019: các xã đồng loạt tổ chức lễ ra quân. Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất đến 25/4/2019. Từ 15/3 đến 20/3/2019: BCĐ huyện phối hợp BCĐ xã, thị trấn chỉ đạo điều tra viên thực hiện việc rà soát, cập nhật bảng kê số hộ, số người. BCĐ xã, thị trấn thực hiện rà soát các địa bàn điều tra về số lượng và phân công nhiệm vụ cho các tổ trưởng, điều tra viên; kiểm tra phương tiện điều tra gồm sơ đồ nền xã, thị trấn; bảng kê, thiết bị di động, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI, bút, cặp,....

Ngày 1/4/2019: Sau lễ ra quân các thành viên BCĐ xã, tổ trưởng và ĐTV trực tiếp xuống địa bàn; Thực hiện điều tra thu thập thông tin ở tất cả các địa bàn điều tra. Các điều tra viên chuẩn bị máy tính bảng, điện thoại thông minh để sử dụng phiếu điện tử. Ban Chỉ đạo xã, thị trấn tổ chức lực lượng để điều tra những người lang thang, cơ nhỡ; những người sống bằng nghề trên mặt nước không có nhà trên bờ, không có bến gốc đang có mặt trong phạm vi địa phương tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. Trong ngày đầu tiên thời gian điều tra, quy định mỗi điều tra viên phải hoàn thành định mức điều tra.

 Ngày 2/4/2019: Tổ trưởng và giám sát viên họp ĐTV để rút kinh nghiệm ngày đầu ra quân xét thấy nếu ĐTV nào đã thao tác thành thạo thì cho điều tra tiếp và đẩy nhanh tiến độ bên cạnh đó nếu ĐTV nào còn yếu chưa thông thạo thì có kế hoạch hỗ trợ cho đến khi nào thông thạo thì mới cho điều tra tiếp và mỗi ĐTV bình quân từ 10 đến 15 hộ mỗi ngày đối với phiếu toàn bộ và từ 7 đến 10 hộ đối với phiếu mẫu; trong cuối mỗi ngày ĐTV phải kiểm tra lại toàn bộ kết quả mà mình làm được bao nhiêu hộ đồng thời kiểm tra lại tính logic của phiếu điện tử, sau khi kiểm tra xong thì tiến hành gửi dữ liệu cho tổ trưởng và giám sát viên cấp huyện. Ngoài ra thường xuyên cập nhật chương trình trong những ngày diễn ra Tổng điều tra BCĐ TW hoặc BCĐ tỉnh có công văn chỉ đạo, hay chương trình quá tải, bị nghẽn mạch…

Từ ngày 3/4 đến 15/4/2019: Ban Chỉ đạo xã chỉ đạo điều tra viên đẩy nhanh tiến độ; theo phương án Tổng điều tra thì mỗi ĐTV phải điều tra 2 địa bàn khoản từ 280 hộ đến 300 hộ như vậy mỗi ĐTV phải xây dựng kế hoạch điều tra cho riêng mình mỗi ngày điều tra được bao nhiêu hộ để đảm bảo tiến độ chung, cuối mỗi ngày thì kiểm tra lại toàn bộ kết quả mình đã làm đồng thời tiến hành gởi dữ liệu về máy chủ và báo cáo tiến độ về tổ trưởng và BCĐ xã, thị trấn .

 Từ ngày 16/4 đến 25/4/2019: Từ ngày 16/4 trở đi, ĐTV điều tra rà soát lại bảng kê nhằm phát hiện những hộ hoặc nhân khẩu thuộc đối tượng điều tra xem có bỏ soát hộ hoặc trùng hộ không, nếu có thì tiến hành điều tra để hoàn thiện tất cả các hộ trên địa bàn. Khi kết thúc điều tra, điều tra viên kiểm tra lại để đảm bảo các dữ liệu đã được đồng bộ gửi về máy chủ; lưu giữ phiếu hỏi và chương trình trên thiết bị di động đến ngày 25/4/2019.

Để đảm bảo đạt các yêu cầu đề ra, Ban Chỉ đạo huyện  yêu cầu từng thành viên Ban chỉ đạo huyện theo dõi chặt tiến độ triển khai thực hiện của đơn vị mình phụ trách, phối hợp với Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc điều tra. BCĐ xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra, phúc tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình tổ chức cuộc Tổng điều tra. Giám sát hoạt động của mạng lưới tổ trưởng, điều tra viên; đồng thời phối hợp với Văn phòng giúp việc BCĐ huyện hỗ trợ chuyên môn cho các điều tra viên. BCĐ cấp xã thực hiện kiểm tra tiến độ và chất lượng điều tra tại các địa bàn điều tra trên phạm vi xã, thị trấn quản lý. Tổ trưởng có trách nhiệm thực hiện kiểm tra tiến độ và chất lượng thông tin do điều tra viên thu thập để kịp thời phát hiện, uốn nắn và sửa chữa ngay những sai sót; báo cáo tiến độ, những vướng mắc, khó khăn phát sinh tới BCĐ cấp xã để kịp thời giải quyết nhằm bảo đảm chất lượng thông tin của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện.

Trần Văn Trung