Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Gò Quao Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng sơ kết quý I/2019

(10:59 | 05/04/2019)

 Ngày 2/4/2019, đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội quý I, đề ra chương trình chỉ đạo quí II năm 2019. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Dương Kim Hơn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

 Kết quả nổi bậc trong lĩnh vực kinh tế là UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, nâng cao được năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi như: tập trung đầu tư thủy lợi, chuyển đổi giống lúa chất lượng cao, hướng dẫn nông dân gieo sạ đúng lịch thời vụ, thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chủ động phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả; tập trung chỉ đạo theo dõi nắm tình hình thời tiết, tình hình xâm nhập mặn để chủ động triển khai các biện pháp chống xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất. Vụ lúa Đông Xuân đã thu hoạch dứt điểm 25.230ha, năng suất bình quân 7,03  tấn/ha, sản lượng 177.332 tấn, đạt 100,53% kế hoạch; thu hoạch bằng cơ giới chiếm 98% diện tích; về cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm 91,2%. Vụ Mùa lấp vụ xuống giống được 1.324/2000ha, đạt 66,2%KH; đến nay đã thu hoạch dứt điểm, năng suất bình quân 5,72 tấn/ha, sản lượng 7.582 tấn, đạt 68,93% kế hoạch. Vụ Xuân Hè gieo sạ được 893 ha tại xã Thới Quản, hiện nay lúa trong giai đoạn từ 45 đến 60 ngày tuổi.

 dc tra.jpg

Đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phối hợp các công ty triển khai bao tiêu sản phẩm lúa ở các xã, thị trấn được 7.315 ha. Tập trung triển khai lịch thời vụ, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật nuôi tôm đầu vụ, đến ngày 25/3/2019 nông dân đã thả tôm nuôi được 2.891/4.000ha, đạt 72,2% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tổ chức lễ thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện năm 2019. Trong đó, tập trung cho các HTX điểm xây dựng thí điểm mô hình HTX kiểu mẫu theo Quyết định 445 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình VnSAT; làm việc với Hội đồng quản trị các HTX tham gia Dự án VnSAT rà soát, thống nhất các danh mục đầu tư theo kế hoạch của Dự án; thành lập HTX dịch vụ Nông nghiệp Thành Công (ấp Thới Khương, xã Thới Quản), nâng tổng số toàn huyện có 37 HTX; lập thủ tục giải thể 02 HTX yếu kém, không hoạt động năm 2018. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình thuộc danh mục đầu tư công năm 2019.  

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến, các gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm tốt hơn. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bộ máy chính quyền được củng cố kiện toàn, hoạt động từng bước đi vào nề nếp.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích sâu nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với các chỉ tiêu đạt được còn thấp và đề xuất những giải pháp khả thi để quyết tâm thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Cụ thể một số chỉ tiêu đạt thấp như: công tác liên kết tiêu thụ sản phẩm một số xã còn gặp khó khăn nhất là khâu chốt giá bao tiêu để xác định giá lúa thị trường; việc nhân rộng các mô hình sản xuất làm ăn có hiệu quả từng lúc chưa kịp thời; một số hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả. Một số nhiệm vụ thực hiện còn chậm so kế hoạch như: tiến độ thả nuôi tôm; việc triển khai kế hoạch đầu tư công; tiến độ đo đạc cấp GCN QSDĐ, nợ quá hạn Ngân hàng Chính sách xã hội còn cao; tình trạng lấn chiếm vỉa hè các chợ chưa được quan tâm xử lý dứt điểm. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông từng lức, từng nơi còn diễn biến phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn tập trung vận động nhân dân chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ lúa Hè thu, quy hoạch vào vùng sản xuất lúa chất lượng cao và vụ lúa Thu đông theo lịch thời vụ; hướng dẫn nhân dân thả nuôi và chăm sóc diện tích tôm đạt chỉ tiêu về năng suất, sản lượng theo kế hoạch. Tăng cường công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đầu vụ, theo dõi, thông tin thường xuyên đến người dân về công tác dự thính, dự báo sâu bệnh gây hại trên lúa và cây trồng khác để có hướng xử lý kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống nông thôn tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng.

Chủ tịch UBND huyện cũng để nghị các ngành, các xã, thị trấn quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vốn để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các công trình hạ tầng giao thông đang thi công trên địa bàn, tập trung rà soát các tuyến đường khó khăn và có cơ chế để bảo vệ duy tu các công trình xuống cấp; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4. Chỉ đạo tổ chức tốt tết cổ truyền Chol-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc khmer; tổ chức tấn công truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan chuyên môn. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, nâng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của người dân./.

Văn Nhân