Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát thực hiện chính sách pháp luật về công tác giảm nghèo

(10:32 | 21/04/2019)

 Ngày 16/4/2019, Đoàn Giám sát Đại biểu Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2018 trên địa bàn huyện.

 Theo Báo cáo, giai đoạn 2012-2018, với sự hỗ trợ của Trung ương, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh, huyện và sự cố gắng, nỗ lực của người dân, công tác giảm nghèo của huyện Gò Quao những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Các dịch vụ xã hội cơ bản như trường học, trạm y tế, nhà ở, công trình nước hợp vệ sinh, điện sinh hoạt, sản xuất được đảm bảo. Giai đoạn 2012 - 2018, huyện huy động được trên 492 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội và hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo. Cụ thể đã cất mới 581 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho người nghèo; khoan 430 giếng nước, 515 công trình vệ sinh, cấp trên 24 ngàn phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, tặng 1.500 suất học bổng, 45 ngàn quyển tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc triển khai lồng ghép các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương đã cải thiện khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản.

 kim be(1).jpg

Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi giám sát.

Là huyện vùng sâu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 33%, Gò Quao còn gặp rất nhiều khó khăn nên nguồn lực cho công tác giảm nghèo hạn chế, việc huy động nguồn lực tại chỗ đạt thấp. Để triển khai thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả, những năm qua, huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện công tác giảm nghèo. Ưu tiên nguồn lực cho các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, gắn mục tiêu giảm nghèo bền vững với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả đã được nhân rộng trên địa bàn, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả từ năm 2012 đến 2018 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm đáng kể, từ 2.738 hộ, tỷ lệ 8,25% năm 2012 giảm còn 1.655 hộ, tỷ lệ 4,94% năm 2018. Trong đó, giảm hộ nghèo dân tộc Khmer từ 1.312 hộ năm 2012 giảm còn 847 hộ năm 2018.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang ghi nhận những nỗ lực trong công tác giảm nghèo nói chung, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng của huyện Gò Quao trong thời gian qua. Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị trong thời gian tới, huyện Gò Quao cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về giảm nghèo bền vững, phát huy sự tự lực vươn lên trong cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số, bên cạnh đó tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo của huyện cũng như đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; vốn ngân sách địa phương; vốn huy động cộng đồng và doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu của công tác giảm nghèo. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng giảm nghèo cho người dân. Phân nhóm đối tượng và nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ gia đình như: Thiếu vốn, thiếu lao động, thiếu đất sản xuất...Trên cơ sở đó, có biện pháp, giải pháp thoát nghèo phù hợp, bền vững. Bên cạnh đó, huyện cần lồng ghép các chương trình về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà ở cho người nghèo, các chính sách ưu tiên để tập trung nguồn lực sử dụng đúng mục đích; tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng liên quan trong thực hiện các chính sách đối với người nghèo./.

Văn Nhân