Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Gò Quao tập trung phát động phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”

(10:57 | 21/04/2019)

 Trong những năm qua, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, hầu hết các đối tượng là thanh thiếu niên là người thường trú ở các địa phương trong huyện tuổi đời từ 16 đến 41 tuổi, loại ma túy sử dụng phổ biến là chất ma túy tổng hợp. Ngành công an đã tổ chức xét nghiệm 253 lượt đối tượng nghi vấn sử dụng chất ma túy, kết quả có 58 dương tính với ma túy, đang quản lý theo dõi là 42 người, đưa cai nghiện bắt buộc 13 người không nơi cư trú ổn định và 3 người tham gia cai nghiện tự nguyện. Nhìn chung, số lượng đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện giảm xuống nhưng số lượng đối tượng sử dụng ma túy có nơi cư trú ổn định trên địa bàn tăng, từ 38 người lên 42 người so với năm 2017.

 Với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phát huy vai trò, trách nhiệm của tình nguyện viên đội công tác xã hội tình nguyện ở các xã, thị trấn trong việc vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy tự nguyện tham gia các chương trình cai nghiện, người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Mỗi tình nguyện viên tiếp nhận vận động, hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất một người nghiện ma túy trên địa bàn tham gia chương trình cai nghiện hoặc một người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Người cai nghiện và sau cai nghiện sau khi được tình nguyện viên tiếp cận giúp đỡ có chuyển biến tích cực về tinh thần, sức khỏe; người có khả năng và nhu cầu hỗ trợ vay vốn, học nghề, tạo cơ hội tìm việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định hơn so với trước, tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến công tác cai nghiện phục hồi, phòng, chống tái nghiện tại cộng đồng. Thông qua việc thực hiện kế hoạch, tình nguyện viên tích cực vận động các tổ chức, đoàn thể xã hội, người dân tích cực tham gia giúp đỡ người cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, với yêu cầu là phải huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn tích cực tham gia thực hiện giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai hòa nhập cộng đồng. Công tác hỗ trợ, giúp đỡ của tình nguyện viên đối với người cai nghiện ma túy được thực hiện theo sự phân công của Đội công tác xã hội tình nguyện, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể cơ sở và gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội”.

Nhiệm vụ cụ thể, tình nguyện viên tiếp cận người nghiện và gia đình họ để tìm hiểu quá trình sử dụng ma túy, điều kiện, hoàn cảnh gia đình; nguyện vọng về cai nghiện; thông tin, tư vấn đầy đủ về tác hại của việc nghiện ma túy; về sự cần thiết cai nghiện, quy trình cai nghiện và phác đồ điều trị nghiện, những tấm gương cai nghiện thành công. Vận động và tạo điều kiện giúp đỡ người nghiện và gia đình họ lựa chọn hình thức điều trị, cai nghiện phù hợp với bản thân và gia đình họ (cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng của tỉnh, điều trị thay thế bằng Methadone...). Đối với các địa bàn chưa phát hiện người nghiện ma túy, tình nguyện viên tiếp cận người có nguy cơ cao để tuyên truyền, giúp đỡ, hỗ trợ họ phòng ngừa việc sử dụng ma túy trái phép.

Tập trung hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, tư vấn cách thức giải quyết các khủng hoảng tâm lý, dự phòng tái nghiện, huy động sự giúp đỡ của gia đình, người thân; tư vấn, hướng dẫn phương pháp, kỹ thuật làm ăn, quản lý kinh tế. Tăng cường kết nối với chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ sở sản xuất trên địa bàn, giới thiệu, giúp đỡ người sau cai có việc làm ổn định, hòa nhập cộng đồng. Chủ động đề  xuất với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho họ tiếp cận với các dịch vụ dạy nghề, tạo việc làm của các cơ sở dạy nghề tư nhân đóng trên địa bàn; các chương trình dạy nghề, vay vốn ưu đãi của nhà nước và các tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân...Tình nguyện viên tuyên truyền để người dân trên địa bàn hiểu rõ về nghiện ma túy là một căn bệnh mãn tính về não bộ nhưng có thể phòng ngừa và điều trị được; từ đó không kỳ thị, phân biệt đối xử, tích cực tham gia giúp đỡ người cai nghiện bằng nhiều biện pháp, hình thức tùy theo điều kiện, khả năng của mỗi người trong cộng đồng. Tổ chức các hoạt động cộng đồng và vận động người cai nghiện tham gia như các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao, giải trí lành mạnh, các câu lạc bộ của các đoàn thể. Mặt khác, phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và báo cáo với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; đảm bảo an toàn sức khỏe cho tình nguyện viên trong quá trình giúp đỡ người cai nghiện và sau cai nghiện.

Trần Văn Trung