Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ xã Thới Quản (Gò Quao) phấn đấu thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2019

(15:02 | 14/05/2019)

 Ngày 13/5/2019, Đồng chí Hồ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự và có ý kiến phát biểu tại buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Thới Quản, huyện Gò Quao về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới 4 tháng đầu năm 2019, qua đó chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng tham dự buổi làm việc có Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện.

 Sau khi nghe xã Thới Quản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng chí Hồ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã thời gian qua. Nổi bật như: Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo sản xuất vụ lúa Đông Xuân và Xuân Hè đạt năng suất, sản lượng; tiếp tục vận động nhân dân thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Chuyển đổi nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh…; thu ngân sách được tập trung chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra về tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; phong trào xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng phát triển mạnh, các vấn đề bức xúc về văn hoá-xã hội được quan tâm giải quyết; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên; quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Về xây dựng nông thôn mới, Thới Quản là một trong hai xã được Ban Chỉ đạo huyện chọn phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2019. Thời gian qua, với phương châm “Đảng giữ vai trò lãnh đạo, chính quyền điều hành, nhân dân làm chủ thể” cán bộ, nhân dân trong xã đã thực hiện đạt và cơ bản đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 362/QĐ-UBND, ngày 21//2/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số chí 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí 11 hộ nghèo, tiêu chí 17 về môi trường

 HMT.jpg

Đồng chí Hồ Minh Tuấn, (đứng) Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Thới Quản (Gò Quao).

Tuy nhiên, Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của xã; kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ; công tác giảm nghèo chưa mang tính bền vững; là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ cao, đời sống còn nhiều khó khăn; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; chất lượng các tiêu chí nông thôn mới chưa bền vững.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt từ nay đến cuối năm 2019, Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ xã Thới Quản quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là khai thác, phát huy hiệu quả các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh, duy trì tốt độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Tập trung chỉ đạo thúc đẩy một số chỉ tiêu thực hiện đạt còn thấp, chưa đạt, chú trọng phát triển mạnh các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của xã. Đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Trong công tác xây dụng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ xã Thới Quản cần chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng gần dân, sâu sát với công việc, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng nông thôn mới. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo” tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phải làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từ xã đến ấp phải rèn luyện tư tưởng tiến công quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Thường xuyên tự học, tự rèn luyện, nắm chắt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền vận động nhân dân và gương mẫu tiêu biểu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Về xây dựng Nông thôn mới, Đồng chí Hồ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị xã Thới Quản cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự lực, tự chủ vươn lên trong cán bộ và nhân dân bằng nội lực của chính mình, thay đổi dần tập quán sản xuất, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ, duy tu, sửa chữa các công trình đã xây dựng. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất giảm nghèo bền vững. Nâng chất lượng hiệu quả kinh tế hợp tác, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng, cải tạo công trình vệ sinh; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu đến cuối năm 2019 xã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ huyện Gò Quao thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020./.

Văn Nhân