Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Kết luận 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

(16:47 | 24/05/2019)

 Vừa quan, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy do Bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Định An kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; công tác dân tộc; công tác tôn giáo”. 

 Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lê Thị Vệ đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Định An đạt được trong thực hiện Kết luận số 57 của Bộ Chính trị thời gian qua. Qua hơn 3 năm tiếp tục thực hiện Kết luận 57 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã được nâng lên các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả quan trọng. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc được giải quyết kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc, tín đồ các tôn giáo ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đồng bào dân tộc, tôn giáo luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

 IMG_3531.JPG

Bà Lê Thị Vệ (đứng), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Định An.

  Thực hiện Nghị quyết về “Phát huy sức mạnh Đại Đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã xây dựng các kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, quy hoạch vùng sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Đến nay, toàn xã xây dựng được 5 hợp tác xã, 24 tổ hợp tác, có hơn 75% hộ sản xuất nông nghiệp tham gia kinh tế tập thể. Các chương trình, dự án quan trọng đều được đưa ra dân bàn bạc công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao. Qua đó nhân dân đã tích cực tham gia và đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng và phát triển địa phương; trong 3 năm đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, vật kiến trúc, hoa màu hơn 4,5 tỷ đồng và hơn 1.000 ngày công lao động, để xây dựng hơn 32 cây cầu bê tông cốt thép, xây dựng 21 km lộ giao thông nông thôn; xây dựng 11 km đèn đường, thắp sáng đường quê và 61 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết…việc thực hiện các công trình này đều có sự tham gia giám sát của người dân. Toàn xã có 12/12 ấp đạt ấp văn hóa, 6/6 đơn vị văn hóa; có 3.773/3.904 hộ gia đình văn hóa, chiếm 96,64%. Xã tiếp tục chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới và xã văn hóa.

Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer luôn được quan tâm, xã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đồng bào dân tộc, nhân các dịp lễ, tết; quan tâm củng cố, hỗ trợ hoạt động các đội văn nghệ Khmer; Câu Lạc bộ ghe ngo nam, nữ. Xã 3 chùa Nam tông Khmer đang xây dựng Chánh điện, Tăng xá, lò hỏa táng với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Xã có 11 người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (10 người dân tộc Khmer, 01 người dân tộc Hoa). Công tác đào tạo tay nghề cho người dân tộc thiểu số được cấp ủy Đảng quan tâm. Trong 3 năm đã tổ chức 20 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, cho 375 lao động là người dân tộc thiểu số. Công tác xây dựng hệ thống chính trị trong đồng bào dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo.           

Bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng lưu ý với Đảng ủy xã Định An trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai công tác “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; công tác dân tộc; công tác tôn giáo đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn chú ý chọn lựa cán bộ có năng lực, uy tín tuyên truyền những nội dung trọng tâm cốt lõi để người dân dễ hiểu dễ tiếp thu. Nắm bắt kịp thời, sâu sắc tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo để có giải pháp tuyên truyền vận động, thực hiện hiệu quả hơn các chính sách dân tộc, tôn giáo, huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã trong thời gian tới./.

Ngọc Lam