Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Gò Quao nhiệm kỳ VII (2019-2024)

(17:23 | 28/05/2019)

 Ngày 27/5/2019, huyện Gò Quao tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước lần thứ VII, Nhiệm kỳ (2019-2024), 100 đại biểu chính thức đại diện các chùa, các tôn giáo trên địa bàn huyện về dự Đại hội.

 Huyện Gò Quao có trên 31% dân số là đồng bào dân tộc khmer. Toàn huyện có 14 chùa khmer, 153 vị sư sãi. Phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, trong nhiệm kỳ VI (2014-2019) Hội ĐKSSYN huyện Gò Quao đã không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Hội ĐKSSYN huyện đã thể hiện tốt vai trò trung tâm đoàn kết, vận động bà con dân tộc Khmer tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống; hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; qua đó, các vị sư sãi, achar, Ban Quản trị chùa và bà con phật tử Khmer ngày càng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Nghị quyết Trung ương 7 (khoá 10); Chỉ thị 68 của Ban Bí thư về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” và công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới, các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XI, XII trong hội viên sư sãi và đồng bào phật tử, phát động phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xây dựng tủ sách pháp luật ở 14 chùa Khmer. Tổ chức 218 lớp học chữ Khmer cho trên 6.000 con em đồng bào phật tử theo học. Các lễ hội trong chùa được tổ chức đúng theo nghi lễ đạo phật; phong tục cổ truyền  gọn nhẹ, tiết kiệm như lễ nhập hạ, ra hạ; Chôlchămthmây; Đôlta; Oc om Boóc. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, Hội ĐKSSYN huyện Gò Quao đã vận động xây dựng tu bổ, sửa chữa các chùa; xây dựng 2 lò hoả táng, sửa chữa 5 lò, với kinh phí trên 3 tỷ đồng; bắt mới 90 cầu bê tông, cất tặng trên 10 nhà tình thương, nhà Đại Đoàn kết và hàng chục kilômét đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 9 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn vận động các chùa duy trì tổ chức hốt thuốc nam, thuốc bắc miễn phí, đã hốt và điều trị cho trên 36 ngàn lượt người với hơn 56 ngàn thang thuốc, qua đó đã góp phần tích cực trong công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer. Tình hình an ninh, chính trị trong đồng bào Khmer tiếp tục ổn định.

 5.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Gò Quao khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội Đại biểu Hội ĐKSSYN huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thống nhất đề cử Ban Chấp hành Hội ĐKSSYN huyện nhiệm kỳ mới gồm 15 vị; Hòa Thượng Danh Đổng tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện nhiệm kỳ VII, (2019 – 2024); công bố danh sách 30 Đại biểu dự Đại hội Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang. 

Dịp này, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 9 tập thể, 04 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội nhiệm kỳ qua./.

Văn Nhân