Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Xã Thới Quản, huyện Gò Quao tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

(15:30 | 29/05/2019)

 5 năm qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Thới Quản ổn định, mức tăng trưởng kinh tế của xã đều đạt khá. Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ phát triển khá mạnh, đặc biệt là kết cấu kinh tế hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại lợi nhuận cao do vậy mức sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tổng giá trị sản xuất 1.239 tỷ 346 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người là 41,8 triệu đồng/người/năm. Văn hoá xã hội được thực hiện khá tốt, đời sống vật chất được nâng lên đã tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần. Dân chủ xã hội được mở rộng, lối sống đoàn kết cộng đồng xóm, ấp cơ bản được giữ gìn và phát huy; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, đáp ứng một phần nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Thông tin, truyền thanh từng bước phát triển góp phần nâng cao dân trí. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì thường xuyên, đạt kết quả tốt; công tác huy động học sinh ở các cấp học hằng năm đều đạt tỷ lệ cao, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, thực hiện kịp thời có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội (ASXH)...An ninh Quốc phòng được tăng cường và giữ vững ổn định. 

 Thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/TU, ngày 27-8-2014 của Tỉnh ủy Kế hoạch số 87-KH/HU về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” của xã Thới Quản đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể nhất là đối với giáo viên tập trung các hoạt động hướng đến việc giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, ... cho từng cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, học sinh. Chỉ đạo các điểm trường luôn chú trọng và xây dựng chương trình giáo dục toàn diện cho các em học sinh để phát triển tốt cả về tri thức và nhân cách bằng các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy các bộ môn giáo dục công dân, mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất; đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, đặc biệt là truyền thống đấu tranh cách mạng của xã Thới Quản Anh Hùng cho các em học sinh, ...Tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật để tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người.

Đảng bộ, chính quyền đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với xây dựng nông thôn mới và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực như: Tăng cường tình đoàn kết tương thân tương ái, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, sạch đẹp, an toàn, tôn trọng kỷ cương pháp luật; giữ vững và phát huy các phong trào thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các giá trị truyền thống trong mỗi gia đình, cộng đồng xóm, ấp được giữ gìn và phát huy; nhiều gương người tốt, việc tốt, gương gia đình văn hóa tiêu biểu, đơn vị văn hóa, ấp văn hóa, v, v, ... Đến nay toàn xã có 3.505/3.686 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 95,01%); 100% ấp đạt chuẩn van hóa, 5/6 đơn vị văn hóa. Toàn xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Duy trì và tạo điều kiện tổ chức các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo, như: Lễ Phật đản, Giáng sinh, Lễ hội Kỳ Yên, Lễ hội Ooc- Om -Bok và các lễ hội dân gian khác,... nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, tính hướng thiện. Qua đó các cá nhân, tập thể các đơn vị đã đăng ký nhiều mô hình như: mô hình vận động làm giao thông nông thôn (cầu, đường); mô hình 5 không 3 sạch, thắp sáng đường quê, mô hình mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo, mô hình vận động nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mô hình thu gom rác thải trong nông nghiệp, … có 7 cá nhân, có 46 tập thể được tuyên dương. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển với nhiều hình thức đa dạng, chất lượng phong trào từng bước được nâng lên. Hoạt động giao lưu giữa các đơn vị được duy trì thực hiện thường xuyên, thông qua việc tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, các giải thi đấu thể thao giao hữu như hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, đờn ca tài tử; giải thi đấu giao hữu bóng đá mi-ni,  bóng chuyền, ... Qua phát động phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đến nay toàn xã có số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên chiếm 20 % dân số trên toàn xã.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa UBND xã đã tranh thủ cấp trên hỗ trợ xây dựng mới 8 Nhà văn hóa ấp và sửa chữa 2 nhà văn ấp với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đây là việc đầu tư thiết thực cho hoạt động của cán bộ ấp có nơi làm việc và là nơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Xã có 4 chùa Nam tông gồm chùa Tổng Quản, chùa Thới An, chùa Cỏ Khía cũ chùa Cỏ Khía mới; Chùa Tổng Quản được cấp trên hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để trùng tu tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia đã tồn tại hơn 300 năm, qua đó phát huy hơn nữa các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Khmer.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được duy trì tổ chức thường xuyên với mục tiêu hướng các hoạt động phòng trào với địa phương, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp cùng với các ngành văn hóa huyện, Đoàn Nghê thuật Khmer Kiên Giang, Đội Chiếu phim lưu động tỉnh,... tổ chức nhiều đợt lưu diễn phục vụ nhân dân, đặc biệt là ở các ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer. Tham gia các hội thi tại huyện như: ca, múa nhạc, hội diễn, liên hoan văn nghệ vừa tạo được sân chơi lành mạnh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn nghệ của nhân dân. Qua đó xã đã kiện toàn lại các câu lạc bộ ca, múa Khmer và phục vụ trong các dịp lễ, hội ở địa phương.  Xã có 01 Câu lạc bộ đờn ca tài tử, 01 Câu lạc bộ ghe ngo, 01 Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ Bình đẳng giới,… Bên cạnh đó cũng đã xây dựng được 10 địa chỉ tin cậy cộng đồng. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đến quần chúng nhân dân. Tăng cường đưa thông tin về địa phương và khuyến khích phát triển công nghệ thông tin và sử dụng các dịch vụ Internet. Đến nay, toàn xã có 2 điểm bưu điện văn hóa, được trang bị các thiết bị cần thiết. Có 02 bưu điện văn hóa xã, 10/10 ấp đều có kết nối Internet, có 420 máy nối mạng Internet, 120 thuê bao cố định, có 7.906 thuê bao di động, 150 đầu hình kết nối Mytivi và đầu thu truyền hình mặt đất 646 đầu thu, có 01 trạm truyền thanh và 38 cụm loa không dây, được phân bổ điều 10 ấp, đáp ứng yêu cầu thông tin cho người dân. Từ đó đã góp phần rất lớn đáp ứng ứng nhu cầu thông tin và chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, các cấp ủy đảng đã đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vào các nghị quyết, chương trình hành động, đồng thời thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cho chính quyền, các đoàn thể cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và vận động nhân dân thực hiện. Lãnh đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xem đây là khâu đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết sớ 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Định kỳ có tổ chức kiểm tra, giám sát, lồng ghép vào các cuộc họp của Đảng ủy và rút kinh nghiệm và có giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp. Chỉ đạo các ngành chuyên môn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ nhân dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của xã; giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Lãnh đạo việc xây dựng quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Hàng năm, xã dành một phần ngân sách chi cho sự nghiệp văn hóa, năm sau cao hơn năm trước để tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu của nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã. Bên cạnh đó xã còn vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho các câu lạc bộ tham gia các trò chơi dân gian mang bản sắc dân hóa dân tôc như ghe ngo, bóng chuyền, xã được trên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa từ xã đến ấp trên 3 tỷ đồng…Củng cố và kiện toàn lại các câu lạc bộ đờn ca tài tử, đội, nhóm văn nghệ Khmer,... và trang bị các thiết bị âm thanh, nhạc cụ phục vụ cho yêu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương.

Nhìn chung, qua hơn 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI và Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh ủy, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước của xã đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, cùng với đà phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện và nâng lên, những giá trị văn hóa được giữ gìn, ... Ban chấp hành Đảng bộ quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết bằng kế hoạch hành động sát hợp với tình hình thực tế của xã; những nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết được triển khai, quán triệt nghiêm túc và tổ chức thực hiện đạt yêu cầu. Trong tổ chức thực hiện thường xuyên chỉ đạo kiểm tra uốn nắn; phát huy truyền thống đoàn kết trong nội bộ và quần chúng nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân và các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp văn hóa; đội ngũ cán bộ cũng có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

 

Trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền xã Thới Quản đề ra một số  nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đó là:

Tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Chương trình hành động số 53-CTr/TU, ngày 27-8-2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 87-KH/HU về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, xem đây là công việc chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, và của mỗi đảng viên. Các chi bộ trực thuộc xã, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, và quần chúng nhân dân mà đề ra biện pháp, giải pháp lãnh đạo đúng đắn. Nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao, chú trọng việc cải thiện đời sống nhân dân. Chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc thực nông thôn mới”, chú trọng nâng cao chất lượng, gắn với việc chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của xã hiện nay; cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa phù hợp với điều kiện và thực tiễn của địa phương. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa.

Trần Văn Trung