Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Gò Quao triển khai Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027

(15:10 | 12/06/2019)

 UBND huyện Gò Quao vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn. Mục đích nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của phụ nữ, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giải quyết các bức xúc trong xã hội có liên quan.

 Việc triển khai thực hiện Đề án phải dựa trên quan điểm lấy phụ nữ làm trung tâm, vừa làm chủ thể hành động, vừa là đối tượng thụ hưởng, đảm bảo giải quyết được một số vấn đề xã hội liên quan tới phụ nữ. Các hoạt động Đề án cần phải gắn với nhu cầu và mong muốn của phụ nữ; cần được thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Chủ động huy động nguồn lực triển khai Đề án trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác phối hợp, nhằm phát huy thế mạnh của các quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

 img.jpg

Lễ phát động “Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em” 2019, tổ chức tại huyện Gò Quao

           Các vấn đề chung cần tham gia giải quyết đó là: Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên về các nội dung An toàn cho phụ nữ và trẻ em; vệ sinh an toàn thực phẩm; bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; mất cân bằng giới tính sau khi sinh; giáo dục làm cha mẹ, giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật. Rà soát, nhân rộng và hướng dẫn triển khai các mô hình truyền thông, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, giáo dục ý thức pháp luật, giáo dục làm cha mẹ, tham gia giải quyết các vấn đề: Bạo lực gia đình; mất cân bằng giới tính  sau khi sinh; an toàn thực phẩm. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thông tin cho cộng tác viên. Phát huy vai trò của mạng lưới tuyên tuyền viên về các nội dung của Đề án tại cơ sở. Tổ chức hoạt động tham gia, học tập mô hình trong và ngoài huyện về sự tham gia của phụ nữ trong giải quyết một số vấn đề xã hội.

Nhiệm vụ cụ thể tập trung năm 2019 là tập trung giám sát Luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với UBND xã Định An; Tuyên truyền phong trào “Phòng chống rác thải nhựa” gắn với bảo vệ môi trường thực hiện mô hình hai không “không sử dụng túi nilon và thả rác thải ra môi trường gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tại 02 Xã Thủy Liễu và Thới Quản; Tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản; Tuyên truyền về biển, đảo và đồng hành cùng phụ nữ biên cương; về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Tuyên truyền kỹ năng phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống mua bán người và phòng, ngừa lây nhiễm HIV/AIDS; Tuyên truyền công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019. Xây dựng các thông tin chuyên đề về rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục cha mẹ, phòng, chống bạo lực giới và bạo lực gia đình phù hợp với các nhóm đối tượng.

Phát hiện, xây dựng điển hình tốt, cách làm hiệu quả hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ để truyền thông, nhân rộng. Chú trọng truyền thông bằng điển hình tích cực và thực hiện tư liệu hóa mô hình, điển hình, cách làm hay trong quá trình truyền thông. Xây dựng và phát huy mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên, tại địa bàn dân cư để chuyển tải thông điệp truyền thông về giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục làm cha, mẹ; an toàn thực phẩm; phòng, chống bạo lực giới và bạo lực gia đình đến các nhóm đối tượng phụ nữ khác nhau vận động, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi.

Trần Văn Trung