Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Gò Quao chỉ đạo quyết liệt công tác bảo vệ môi trường

(09:18 | 24/06/2019)

 Như chúng ta đã biết, tăng trưởng kinh tế và thay đổi mô hình tiêu thụ dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng chất thải nhựa khiến ô nhiễm nhựa trở thành một vấn đề môi trường mang tính toàn cầu. 

 Theo công bố của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, mỗi năm chúng ta thải ra một khối lượng nhựa đủ để trải quanh Trái đất bốn lần, có khoảng 500 tỷ túi nhựa được tiêu thụ trên thế giới song phần lớn lượng rác thải nhựa không được chôn trong các bãi chôn lấp. Theo ước tính, với nhịp độ sử dụng nhựa như hiện nay, sẽ có thêm 33 tỷ tấn nhựa được sản xuất vào năm 2050 và một phần lớn trong số đó sẽ nằm trong các đại dương nơi mà nó sẽ tồn tại trong nhiều thế kỷ. Với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa (chai nhựa, túi ni lông, hộp đựng đồ ăn, cốc,…) cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế, xã hội và sức khỏe con người. Chất thải nhựa trở thành một thách thức lớn đối với cộng đồng và xã hội.

 leraquan.jpg

Gò Quao tổ chức lễ phát động tuyên truyền thu gom, xử lý rác thải, tại xã Định Hòa

 Đối với huyện Gò Quao, trung bình mỗi năm có trên 45 ngàn tấn rác thải phát sinh, phần lớn là rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp, trong đó rác thải từ nhựa chiếm trên 4.200 tấn. Tuy nhiên việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chỉ đạt khoảng 3.500tấn/năm. Thời gian qua UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, tổ chức thu gom và xử lý rác thải tại chổ nhưng thực tế cho thấy chưa chuyển biến nhiều, đặc biệt là việc xử lý rác thải khu vực nông thôn. Do vậy, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng và thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện.

 dvthoiquan.jpg

Đoàn viên thanh niên xã Thới Quản ra quân vệ sinh môi trường

Trong tháng 5 năm 2019, UBND huyện đã triển khai thực hiện tháng cao điểm về tuyên truyền thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường năm 2019 trên địa bàn huyện. Nhìn chung các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; các xã, thị trấn có quan tâm chỉ đạo các ấp, khu phố ra quân thực hiện công tác bảo vệ môi trường như tổ chức tuyên truền, thự hiện thu gom rác thải, phát hoang cây cối tạo cảnh quan môi trường tại trung tâm các chợ, khu dân cư, trường học, các tuyến đường xóm ấp, đã thực hiện gần 90km; tập trung tuyên truyền cho người dân về thực hiện 15 phần việc hộ gia đình nông thôn mới, xóa các cầu tiêu, chuồng trại không hợp vệ sinh.

 caulacbo.jpg

Lễ ra mắt Câu lạc bộ bảo vệ môi trường xã thủy liễu

Sau lễ ra quân, các xã, thị trấn đã chọn các tuyến đường để dọn dẹp, vệ sinh môi trường, vớt lục bình, khai thông cống rảnh thoát nước… cấp phát người dân túi tự hủy sinh học thân thiện môi trường nhằm thay thế việc sử dụng túi nilon khó phân hủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, xã tổ chức đến từng hộ gia đình để tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hướng dẫn và cấp phát 33.000 bản để người dân đăng ký thực hiện 15 phần việc hộ gia đình nông thôn mới….

Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị Tổ Chỉ đạo huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, thu gom, xử lý rác thải của địa phương mình đang chỉ đạo; mỗi tháng chọn công trình, phần việc cụ thể về môi trường để thực hiện; từng bước nâng dần ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì phối hơp MTTQ, các đoàn thể huyện, xã, ấp, khu phố với mọi hình thức phù hợp; ra sức tuyên truyền làm cho mọi người dân thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi ra môi trường mỗi khi ăn uống và sinh hoạt bằng việc bỏ rác đúng nơi quy định; mỗi hộ gia đình, cá nhân phân loại rác và có lò hoặc hố xử lý rác thải. Đồng thời khuyến khích những tập thể, cá nhân xây dựng mô hình nói không với rác thải, thay vào đó bằng những vật dụng thân thiện với môi trường như sử dụng túi tự hủy sinh học, giấy, lá chuối, lá môn, lá sen, dây chuối, dây lát... để gói và cột thực phẩm. Hàng tháng ít nhất một lần chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo mỗi ấp, khu phố trên địa bàn mình quản lý, vận động nhân dân ra quân thu gom, quét dọn, phát hoang, xử lý rác, đảm bảo môi trường xung quanh nhà của mỗi hộ gia đình và nơi công cộng xanh – sạch – đep; hàng tháng, 6 tháng, năm, các ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn phải đưa vào chương trình công tác để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, xem công tác bảo vệ môi trường nói chung, thu gom xử lý rác thải nói riêng là công việc thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hộ.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kịp thời đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nói chung, xử lý rác thải, chất thải nói riêng. Công tác thu gom rác thải tại các chợ, khu dân cư, khu vực công cộng, tập kết rác thải phải bảo đảm vệ sinh môi trường, tránh rơi vãi ra bên ngoài; phun xịt chế phẩm men vi sinh hàng ngày sau khi tâp kết rác thải, định kỳ cải tạo bãi rác Lục Phi để tránh rác thải tràn lan ra bên ngoài, phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, người đi đường và các hộ dân sinh sống xung quanh.  Các xã, thị trấn thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn về xử lý rác, xây dựng cầu tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn. Trồng thêm cây xanh, hoa dọc các tuyến đường để tạo vẽ mỹ quan; phối hợp với ngành nông nghiệp vận động xã hội hóa các tổ chức, cá nhân cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để xây dựng các điểm thu gom bao bì, chai lọ hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường phát sóng trên Đài Truyền thanh huyện định kỳ hàng tuần, hàng tháng có chuyên mục phát sóng trên đài về bảo vệ môi trường, nêu gương người tốt việc tốt trong bảo vệ môi trường; kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan về luật bảo vệ môi trường. 

Trần Văn Trung