Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ III giai đoạn (2019-2024)

(09:35 | 03/07/2019)

 Ngày 02/7/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III, giai đoạn (2019-2024), 110 đại biểu chính thức đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn huyện về dự đại hội.

 Đến dự Đại hội có ông Danh Vuông, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; Ông Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Ông Lê Kim Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện.

 dc hoai 1.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng

Gò Quao là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống so với các huyện, thành phố trong tỉnh, chiếm 33,28%. Hiện nay, Gò Quao có 6 dân tộc cùng sinh sống, bao gồm: Kinh, Hoa, Khmer, Chăm, Tày và Mường, trong đó dân tộc khmer chiếm 31,3%; người Hoa chiếm 1,93%; còn lại là các dân tộc khác chiếm 0,04%. Phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số theo đạo Phật giáo và sinh hoạt tín ngưỡng dân gian.

 khen thuong khoa.jpg

Đồng chí Lê Kim Khoa (thứ sáu từ trái qua) Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện tặng Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, giai đoạn 2014-2019.

 Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Nhiều chính sách dân tộc được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và liên tục tăng trưởng ở mức cao, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai; các hoạt động lễ hội truyền thống được duy trì. Từ đó tạo được sự đồng thuận cao, củng cố lòng tin của đồng bào các DTTS vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, từ đó đồng bào các dân tộc an tâm và tập trung cho việc đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh để cải thiện cuộc sống gia đình, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đất sản xuất; kết quả huyện đã hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm cho 171 hộ đồng bào DTTS nghèo, với số tiền trên 2 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định 102 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn với số tiền gần 700 triệu đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ, từ các nguồn vốn trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng mới và nâng công suất, mở rộng công trình cấp nước tập trung ở khu vực có đông đồng bào DTTS sinh sống, với kinh phí trên 4 tỷ đồng. Bênh cạnh đó, có hơn 1.400 hộ đồng bào DTTS nghèo ở các xã, thị trấn của huyện được cấp dụng cụ chứa nước sinh hoạt, với kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Huyện cũng có 6 xã được công nhận thuộc vùng dân tộc thiểu số và niền núi theo Quyết định 582 của Thủ tướng Chính phủ gồm các xã: Định An, Định Hòa, Thủy Liễu, Thới Quản, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Hòa Hưng Bắc (thuộc khu vực II xã khó khăn), có 5 ấp đặc biệt khó khăn gồm: ấp An Hiệp xã Định An, ấp Hòa An xã Thủy Liễu, ấp Hòa Bình Thới Quản, ấp 6 xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, ấp 9 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc.

Ngoài ra, hàng năm tỉnh còn hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo dân tộc Khmer đón tết cổ truyền Chôl-Chăm-Thmây; đồng thời ngân sách huyện chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để đi thăm viếng, nhân các ngày lễ, tết của đồng bào dân tộc, tôn giáo, từ đó bà con đồng bào dân tộc ngày càng yên tâm hơn trong lao động, sản xuất, cuộc sống ngày càng ổn định hơn và chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát biểu tham luận với các nội dung về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác tuyên truyền vận động sư sãi và đồng bào phật tử Khmer thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; công tác giáo dục trong con em người dân tộc trên địa bàn huyện,… 

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ III, giai đoạn 2019-2024. Theo đó, phát huy truyền thống đại đoàn kết; cộng đồng các dân tộc thiểu số cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân của huyện Gò Quao thi đua ra sức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tham gia đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” góp phần xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh ngày càng phát triển và ổn định hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của huyện Gò Quao trong thời gian qua. Đồng thời cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã vùng đồng bào DTTS, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, văn hoá, y tế, giáo dục, truyền thông, nước sạch và vệ sinh môi trường; tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh; quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực người DTTS; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo DTTS.

Đại hội cũng đã hiệp thương đề cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ III, giai đoạn 2019-2024 đạt yêu cầu.

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen 03 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, giai đoạn 2014-2019./.

Văn Nhân