Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Sự kiện nổi bật

Huyện ủy Gò Quao tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25 sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

(09:03 | 09/07/2019)

 Ngày 04/7/2019, Huyện ủy Gò Quao tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25 mở rộng để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có Đồng chí Hồ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang. 

 Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Gò Quao đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo ra những bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được chú trọng. Tập trung chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dâ, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:. Thành lập các Tiểu ban, Tổ Nghiên cứu chuyên phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, công tác xây dựng đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển mới 53 đảng viên mới.

 IMG_0035.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về sản xuất nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, đảng bộ đã tập trung chỉ đạo bổ sung quy hoạch các tiểu vùng, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi bằng các giải pháp như: đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi, đê bao khép kín, điện, cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, thu hoạch; tăng cường vận động các hộ dân liên kết, hợp tác làm thủy lợi nội đồng, xây dựng bờ bao để chủ động sản xuất; đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như mô hình cánh đồng lớn, gắn bao tiêu sản phẩm. Công tác quy hoạch vùng sản xuất cho từng khu vực, bố trí cây con hợp lý cho từng tiểu vùng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu được chỉ đạo quyết liệt, sản xuất trên địa bàn bám sát quy hoạch, hàng năm tiến hành rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch lại sản xuất, tập trung định hướng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất lúa, hồ tiêu, sản xuất khóm, nuôi tôm nước lợ, cây ăn trái...Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, hệ thống đê bao ven Sông Cái Lớn, đầu tư các công trình thủy lợi; đầu tư các cống kiên cố, trạm bơm điện phục vụ bơm tát tập trung từng bước thay thế các trạm bơm động cơ dầu, vận động nhân dân làm thủy lợi nội đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực...Qua kết quả chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện được 2.122 tỷ đồng, tăng 106,2 tỷ đồng đạt 59,89% kế hoạch. Sản lượng lúa thu hoạch được 188.716 tấn, đạt 52,8% kế hoạch, tỷ lệ giống lúa chất lượng cao chiếm 91,2%. Quan tâm chỉ đạo duy trì và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Giá trị sản xuất thủy sản thực hiện được 334,4 tỷ đồng. Sản lượng khai thác và nuôi thủy sản trên 8 ngàn tấn. Tiếp tục khẳng định phát triển kinh tế tập thể có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, vì vậy trong chỉ đạo phát triển huyện đã chú trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động, đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động, đầu tư mở rộng sản xuất và đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh, tạo ra lãi, thu nhập cho thành viên. Quan tâm đầu tư xây dựng thí điểm mô hình hợp tác xã kiểu mới theo chương trình VnSAT. Chỉ đạo thành lập mới 2 HTX, nâng tổng số toàn huyện có 36 hợp tác xã, 378 tổ hợp tác.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉ đạo xây dựng hoàn thành 32 km đường giao thông nông thôn, đạt 53% kế hoạch, đến nay toàn huyện có 95% đươngg giao thông nông thôn liên ấp được bê tông hóa và 89% đường ngõ xóm được bê tông hóa. Xây dựng hòa thành 3 công trình thủy lợi lớn.

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 8/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo 2 xã Thủy Liễu và Thới Quản thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu cuối năm xã Thủy Liễu và Thới Quản đạt chuẩn nông thôn mới, Thị trấn Gò Quao đạt văn minh đô thị. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế không ngừng được quan tâm với việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019; chất lượng giáo dục Trung học cơ sở và tiểu học được nâng lên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác quốc phòng, an ninh được chú trọng bằng việc thực hiện tốt các nội dung về xây dựng chiến đấu phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; làm tốt công tác xây dựng lực lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: tiến độ triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm của huyện còn chậm so kế hoạch, sự chuyển biến trong xây dựng xã nông thôn mới chưa nhiều; tình hình biến đổi khí hậu diển biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân; tình trạng học sinh bỏ học còn nhiều; đời sống của một bộ phận nhân dân vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội từng lức, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích sâu nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với các chỉ tiêu đạt được còn thấp và đề xuất những giải pháp khả thi để quyết tâm thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết, kế hoạch đã đế ra.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ủy đảng, các ngành, mặt trận các đoàn thể, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện đạt ở mức khá cao, trong đó có 20/24 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đây là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, để thực đạt được chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, các cấp ủy đảng, các ngành, mặt trận, đoàn thể tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là khai thác, phát huy hiệu quả các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của huyện, duy trì tốt độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Tập trung chỉ đạo thúc đẩy một số chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện còn thấp, chú trọng phát triển mạnh các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển mạnh khu vực nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản; huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; xây dựng các mô hình sản xuất, các mô hình nhân giống lúa cấp xác nhận, mô hình cánh đồng lớn, gắn với đầu tư bao tiêu sản phẩm; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, thành lập mới các Tổ hợp tác, hợp tác xã; chú trọng việc huy động nguồn lực trong nhân dân để chăm lo cho dân. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đặc biệt xây dựng GTNT, thủy lợi. tập trung phát triển nguồn nhân lực; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023; chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp, Phó trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019-2021. Tiếp tục quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến ấp, xây dựng tư tưởng tiến công, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; Đổi mới hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, Nghị quyết đã đề ra./.

Lâm Cảnh