Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị, xã hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thới Quản về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017.

(15:50 | 18/09/2017)

 Ngày 8/9/2017, Đoàn công tác Huyện ủy do Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thới Quản về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017, qua đó chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

 

 Sau khi nghe xã Thới Quản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 cũng như kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã. Nổi bậc như: Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo sản xuất vụ lúa Hè thu đạt năng suất, sản lượng; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp- thương mại dịch vụ có bước phát triển và tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách được tập trung chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra về tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; phong trào xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng phát triển mạnh, các vấn đề bức xúc về văn hoá xã hội được quan tâm giải quyết; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, hiệu quả hoạt động từ bước được nâng lên; quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo.

 

             Tuy nhiên, việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ xã thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của xã; kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, công tác giảm nghèo chưa mang tính bền vững; là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc khmer chiếm tỷ lệ cao, đời sống còn nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu trong triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, có khả khả năng đạt thấp so với kế hoạch như: tỷ lệ hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa, trường học; công tác phát triển đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Thới Quản đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như kết quả triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới thời gian qua.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt từ nay đến cuối năm 2017, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ xã Thới Quản quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là khai thác, phát huy hiệu quả các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh, duy trì tốt độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Tập trung chỉ đạo thúc đẩy một số chỉ tiêu thực hiện đạt còn thấp, chưa đạt, chú trọng phát triển mạnh các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của xã. Đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả.

Trong công tác xây dụng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ xã Thới Quản cần chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên theo hướng gần dân, sâu sát với công việc, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng nông thôn mới. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc  học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo, phải làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ đảng viên từ xã đến ấp phải rèn luyện tư tưởng tiến công quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Thường xuyên tự học, tự rèn luyện, nắm chắt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền vận động nhân dân và gương mẫu tiêu biểu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Quan tâm sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách xã, các chức danh ấp theo Nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh.

             Về xây dựng nông thôn mới, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị xã Thới Quản cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự lực, tự chủ vươn lên trong cán bộ và nhân dân bằng nội lực của chính mình, thay đổi dần tập quán sản xuất, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ, di tu, sửa chữa các công trình đã xây dựng. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất giảm nghèo bền vững. Nâng chất lượng hiệu quả kinh tế hợp tác, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng, cải tạo công trình vệ sinh; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu đến năm 2019 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020./.

Văn Nhân