Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị, xã hội

Gò Quao hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 10

(09:40 | 28/09/2017)

 Ngày 26/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Quao hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 10, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quí III và đề ra chương trình chỉ đạo quí IV năm 2017.

 Triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017, mặc dù tình hình có nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song đảng bộ và nhân dân trong huyện đã có nhiều cố gắng, nổ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đã tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017-2018 về “Nâng cao vai trò tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong nội bộ”. Nhìn chung qua thực hiện nhiều tổ chức Đảng, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và quyết tâm khắc phục, sửa chữa; từng cán bộ, đảng viên đã có ý thức nâng lên tinh thần trách nhiệm, sự tiêu biểu gương mẫu, tăng cường đoàn kết thống nhất, gắn bó với nhau hơn, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; quan tâm củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; đã tổ chức tổng kết Nghị quyết trung ương 3 khóa VIII về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh ủy về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; kết nạp mới 69 đảng viên, nâng tổng số từ đầu năm đến nay kết nạp 125 đảng viên, đạt 62,5% kế hoạch.

Trong lĩnh vực kinh tế, kết quả nổi bậc là Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, nâng cao được năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi như: tập trung đầu tư thủy lợi, chuyển đổi giống lúa chất lượng cao, hướng dẫn nông dân gieo sạ đúng lịch thời vụ, thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chủ động phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả. Vụ lúa hè Thu đã thu hoạch dứt điểm 25.203 ha, năng suất bình quân 5,67 tấn/ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm trên 95%. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ, các gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm tốt hơn. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích sâu nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với các chỉ tiêu đạt được còn thấp và đề xuất những giải pháp khả thi để quyết tâm thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra cụ thể như: tiến độ triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm của huyện còn chậm so kế hoạch; sự chuyển biến trong xây dựng xã nông thôn mới chưa nhiều; việc thực hiện hợp đồng bao tiêu sản phẩm một số nơi thực hiện chưa chặt chẽ; sản lượng lúa chưa đạt so kế hoạch. Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội các đại biểu cho rằng việc quản lý hành nghề y dược tư nhân, phòng chống dịch bệnh từng lúc chưa chặt chẽ; tình trạng học sinh bỏ học còn nhiều; công tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ văn hóa có mặt còn hạn chế, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội từng lức, từng nơi còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông, ma túy còn diễn biến phức tạp; việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đoàn thể ở cơ sở còn nhiều khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Hồ Minh Tuấn, Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện Gò Quao tiếp tục quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến ấp, xây dựng tư tưởng tiến công, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy các cấp và các loại hình chi bộ, nhất là chi bộ ấp; Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  phải làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Quan tâm sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách xã, các chức danh ấp theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Văn Nhân