Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Chính trị, xã hội

Ban Văn hóa- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại huyện Gò Quao

(15:00 | 16/05/2018)

 Chiều ngày 02/5/2018, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh Kiên Giang đã đến giám sát kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh đối với đối tượng có thẻ Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay đối với UBND huyện Gò Quao và Bệnh viên Đa khoa huyện.

 Theo Báo cáo của UBND huyện Gò Quao và Bệnh viên Đa khoa huyện, từ năm 2016 đến tháng 4/2018, huyện đã triển khai các quy định của pháp luật về BHYT trên địa bàn toàn huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện chế độ về BHYT, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện, đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHYT. Bên cạnh đó, cũng đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về BHYT. Đến nay, toàn huyện có 109.174/140.587 người tham gia BHYT, đạt 77,66%. Về công tác khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, bình quân trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa huyện khám và điều trị cho hơn 300 lượt người. Hàng năm, Bệnh viện đều có xây dựng danh mục thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm để tổ chức đấu thầu, đảm bảo cung ứng thuốc có chất lượng đáp ứng kịp thời công tác điều trị và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, đặc biệt là các đối tượng có thẻ BHYT; đồng thời, quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc khám và điều trị bệnh; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện hợp đồng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện và các Trạm Y tế xã, thị trấn; phối hợp Bảo hiểm Xã hội huyện hướng dẫn triển khai những văn bản liên quan đến quyền lợi của người tham gia BHYT, thay đổi mẫu biểu, thanh quyết toán BHYT.

Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Việc khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế xã lại phải ký hợp đồng khám chữa bệnh thông qua Bệnh viện Đa khoa huyện dẫn đến khó khăn trong việc quản lý, kiểm tra; vấn đề khám chữa bệnh thông tuyến khó quản lý do cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện việc liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT; nhận thức của người dân về chính sách BHYT còn hạn chế, chưa hiểu mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc tham gia BHYT.

 15.JPG

Ảnh Ông Trần Văn Mứng, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Trần Văn Mứng, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Gò Quao đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng đề nghị trong thời gian tới, UBND huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với cơ quan BHXH, chỉ đạo các Trạm Y tế thực hiện đúng các quy định về khám chữa bệnh BHYT; tăng cường công tác kiểm ta liên ngành để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong hoạt động khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền, lợi ích cho người có thẻ BHYT. Thống nhất giữa Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế tuyến huyện trong các hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là công tác dự trù thuốc và sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT. Cùng đó, là làm tốt công tác giáo dục về đạo đức, đổi mới tác phong phục vụ bệnh nhân trong đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn ngành./.

Văn Nhân