Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

An ninh quốc phòng

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn huyện

(11:08 | 15/05/2018)

 Ngày 24/4/2018, Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy do Đại tá Hồ Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân sự địa phương giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn huyện.

 Tiếp và làm việc với đoàn có Đồng chí, Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng đại diện các ngành có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Quao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đi vào nền nếp, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Nhận thức trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng chuyển biến tích cực. Việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng an ninh được chặt chẽ. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên; thực hiện có hiệu quả các mặt công tác như: xây dựng tổ chức, biên chế các lực lượng phù hợp địa bàn, đạt chỉ tiêu trên giao; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện lực lượng chặt chẽ; công tác huấn luyện đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên; công tác tuyển quân và tuyển sinh quân sự đạt kết quả cao. Các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đến nay huyện có 11/11 xã, thị trấn có chi bộ quân sự, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ chiếm 20,62% so với lực lượng; kết hợp có hiệu quả việc rèn luyện cán bộ, đảng viên với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động quả Quân ủy Trung ương về “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trước đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kiểm tra nhận thức các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật…tại Đảng ủy Quân sự huyện và Ban Chỉ huy Quân sự 2 xã: Vĩnh Hòa Hưng Nam và Vĩnh Hòa Hưng Bắc.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá công tác quân sự, quốc phòng địa phương luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Quao thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Nét nổi bật của huyện Gò Quao thời gian qua là đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, đúng thành phần; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh; tổ chức xây dựng, huấn luyện và bảo đảm hoạt động tác chiến của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác tuyển quân và động viên bảo đảm chất lượng, đúng theo quy định của pháp luật, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác tuyển quân của tỉnh. Công tác phối hợp giữa lực lượng dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

 29.JPG

Đại tá Hồ Văn Thái (đứng) Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang phát biểu phát buổi làm việc.

Cùng với việc chỉ ra những ưu khuyết điểm, Đoàn Kiểm tra đã đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đảng viên nhận thức sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; thường xuyên duy trì tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy trình trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng luật, tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện./.

                                                                                                            

Văn Nhân