Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chỉ số giá tiêu dùng

Báo cáo một số mặt hàng trọng yếu tháng 9

(09:01 | 19/09/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   344 BC-SCT 12 9 2017 BÁO CÁO GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG TRỌNG YẾU 10 NGÀY 01-10-9-2017.doc