Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

UBND các xã, thị trấn

Thông tin Thường trực UBND huyện

(10:55 | 16/12/2016)

Họ Và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

1.

Võ Văn Trà

Chủ tịch

0297.8673.777

2.

Lê Kim Khoa

Phó Chủ tịch

0919.263.366

3.

Võ Chí Công

Phó Chủ tịch

0917.556.499