Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Phòng ban chuyên môn

Thông tin lãnh đạo các phòng ban chuyên môn

(09:45 | 01/06/2017)

Cơ quan chuyên môn cấp huyện

Cán bộ lãnh đạo

Điện thoại

Cơ quan

Điện thoại di động

Họ và tên

Chức vụ

1

Văn phòng HĐND - UBND

Trang Hồng Nghĩa

Chánh Văn phòng

0297.3824.004

0989.608.336

Văn Thành Sơn

Phó Chánh Văn phòng

0919.448.529

Trần Văn Trung

Phó Chánh Văn phòng

0917.428.017

2

Công an

Phạm Chánh Cừ

Trưởng Công an

0297.3824.336

0918.526.011

Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng Công an

0918.006.917

Dương Minh Lợi

Phó Trưởng Công an

0918.526.391

Trần Văn Thắng

Phó Trưởng Công an

0918.526.393

Bùi Văn Tấn

Phó Trưởng Công an

0918.886.247

3

Ban Chỉ huy Quân sự

Lưu Khánh Hùng

Chỉ huy Trưởng

0297.3825.017

0919.144.925

Trần Hiệp Định

Phó Chỉ huy Trưởng

0918.420.444

Lương Văn Mau

Phó Chỉ huy Trưởng

0918.484.763

4

Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Lê Hữu Toàn

Trưởng phòng

0297.3824.041

0913.193.696

Nguyễn Việt Xô

Phó Trưởng phòng

0977.655.919

Dương Duy Duyệt

Phó Trưởng phòng

0919.714.188

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Võ Thanh Bình

Trưởng phòng

0297.3824.447

0918.694.847

Lê Thị Kim Tiếng

Phó Trưởng phòng

0943.656.261

Trương Cà Uôl

Phó Trưởng phòng

0949.63.62.61

6

Phòng Tài nguyên và
Môi trường

Nguyễn Văn Đạt

Trưởng phòng

0297.3509.809

0914.405.946

Lý Khải Dân

Phó Trưởng phòng

0983.814.319

7

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Huỳnh Thế Ngà

Trưởng phòng

0297.3824.240

0918.123.992

Trần Bé Hậu

Phó Trưởng phòng

0913.985.582

Nguyễn Thanh Dũng

Phó Trưởng phòng

0778.673.222

8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Tấn Phát

Trưởng phòng

0297.3824.037

0918.662.272

Nguyễn Thị Hạnh

Phó Trưởng phòng

0977.498.886

Trịnh Ngọc Thanh Trường

Phó Trưởng phòng

0914.933.889

 

 

 

9

Phòng Y tế

Lưu Văn Hiền

Trưởng phòng

0297.3509.345

0946.158.877

10

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Tô Hải Đăng

Trưởng phòng

0297.3824.066

0773.804.123

Nguyễn Thị Mai Thanh

Phó Trưởng phòng

0945.191.177

11

Phòng Văn hóa
và Thông tin

Nguyễn Vân Trường

Trưởng phòng

0297.3824.026

0908.559.567

Trần Hữu Danh

Phó Trưởng phòng

0977.525.098

12

Phòng Nội vụ

Ngô Thanh Hùng

Trưởng phòng

0297.3660.456

0918.708.029

Lê Thanh Nhanh

Phó Trưởng phòng

0971.967.567

Dương Công Nghiệp

Phó Trưởng phòng

0919.909.402

13

Phòng Dân tộc

Lý Minh Thắng

Trưởng phòng

0297.3824.171

01234.567.300

14

Phòng Tư pháp

Nguyễn Quốc Minh

Trưởng phòng

0297.3824.440

0918.532.338

Trần Thị Lập

Phó Trưởng phòng

0918.3.3.198

15

Thanh tra huyện

 

Lâm Duy Được

 

 

Chánh Thanh tra

 

0297.3824.025

 

0977.586.388