Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

NÔNG THÔN MỚI

Gò Quao sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018

(10:12 | 05/11/2018)

 Ngày 30/10/2018, UBND huyện Gò Quao tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

 Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mặc dù còn gặp không ít khó khăn, do xuất phát điểm về kinh tế xã hội của huyện còn thấp, đời sống một bộ phận người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer còn nhiều khó khăn...Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo cùng với sự đồng thuận cao và sự nhiệt tình tham gia của nhân dân. Từ đó Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Gò Quao đã được triển khai, thực hiện khá toàn diện và cơ bản đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra. Ban Chỉ đạo huyện đã xác định quy hoạch nông thôn mới là nội dung phải được triển khai trước một bước, làm cơ sở để triển khai các nội dung khác của Chương trình. Từ đó chỉ đạo Ban Quản lý các xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh quy hoạch trên cơ sở đóng góp ý kiến của nhân dân, rút ngắn được thời gian quy hoạch, tiết kiệm được kinh phí mà vẫn đáp ứng được yêu cầu phát triển, phù hợp với tiềm năng, lợi thế, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là trên 468 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp trên 43 tỷ đồng; huy động từ doanh nghiệp trên 2,2 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn ngân sách đầu tư và vốn lồng ghép từ các chương trình. 

Từ các nguồn vốn trên, các xã trong huyện đã đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng; phát triển phong trào kinh tế tập thể; đến nay toàn huyện có 31 Hợp Tác xã hoạt động theo Luật Hợp Tác xã 2012 và 364 Tổ hợp tác, duy trì hoạt động các tổ chức kinh tế tập thể, tính đến nay toàn huyện có 454 tổ chức kinh tế tập thể với 9.330 hộ tham gia, chiếm tỷ lệ 43,08% số hộ sản xuất nông nghiệp tham gia vào kinh tế tập thể (vượt 2,42% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện); triển khai xây dựng mới 166 km đường guao thông nông thôn, nâng tổng số đến nay toàn huyện có 94% đường giao thông liên ấp, trục ấp, vượt 4,44% Nghị quyết và có 88% đường ngõ xóm được bê tông hóa, vượt 46,67% Nghị quyết; 100% đường giao thông từ huyện đến Trung tâm xã được nhựa hóa; đã thực hiện nạo vét 184 công trình thủy lợi lớn, 10 công trình thủy lợi nội đồng, 41 cống, 34 đập ngăn mặn, 41 trạm bơm, hệ thống đê bao dài 75km phục vụ sản xuất; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn hiện nay là 99,18%; tập trung vận động nhân dân hiến đất xây dựng các thiết chế văn hóa, tính đến nay có 6/10 xã có Trung tâm Văn hóa – Thể thao, 94/94 ấp có trụ sở nhà văn hóa. Tính đến năm 2018 thu nhập bình quân đầu người của các xã thực hiện nông thôn mới là 41,6 triệu đồng/người/năm, tăng 10,24 triệu đồng/người/năm so năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2017 giảm còn 6,99%. Đến nay huyện có 7/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện cũng phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm xã Vĩnh Phước B đạt chuẩn nông thôn mới; đến cuối năm 2019 có thêm 2 xã Thủy Liễu và Thới Quản thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: công tác tuyên truyền vận động chưa sâu rộng, chưa thường xuyên, liên tục, từ đó nhận thức của người dân nâng lên chưa nhiều, công tác vận động mua bảo hiểm y tế toàn dân thực hiện chưa đạt yêu cầu; tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp; một số tiêu chí thực hiện đạt nhưng thiếu tính bền vững…

 dong chi tra.jpg

Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Trà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Trà đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ đạo huyện; các xã cần rà soát, củng cố lại Ban Chỉ đạo các cấp; xây dựng lộ trình thực hiện từng tiêu chí. Các phòng ban chuyên môn của huyện, tùy theo nhiệm vụ chuyên môn của mình cần hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; đối với các xã đã được công nhận đạt nông thôn mới cần xây dựng kế hoạch duy trì và tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí đạt còn thấp, trong đó tập trung thực hiện cảnh quan môi trường, xử lý chất thải, rác thải, phát triển sản xuất những sản phẩm chủ lực của địa phương để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, tích cực vận động nhân dân tham gia BHYT, chỉnh trang nhà ở.

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị tăng cường công tác bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn; tiếp tục củng cố, đổi mới các hình thức hợp tác sản xuất; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực tham gia thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dânphấn đấu đến năm 2020 thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới./.

Văn Nhân