Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập theo tấm gương đạo đức HCM

GÒ QUAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2017.

(10:06 | 12/10/2017)

 Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minnh trong toàn đảng bộ huyện. Huyện ủy Gò Quao vừa phối hợp tổ chức thành công hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

 Tham gia hội thi có 17 đội với gần 300 thí sinh là cán bộ, đảng viên, giáo viên, thuộc 17 Đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Các đội đã lần lượt trải qua 3 vòng thi gồm: phần thi kiến thức, phần thi thuyết trình và phần thi văn nghệ với chủ đề “Bài ca dâng Bác. Ở phần thi kiến thức mỗi đội bốc thăm trả lời 5 câu hỏi và 1 câu tự luận nội dung xoay quanh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các nội dung đã được triển khai học tập gồm: Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, và kế hoạch số 21, ngày 10-10-2017, của Ban thường vụ Huyện ủy về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch số 28 ngày 22-02-2017 của Huyện ủy về thực hiện chuyên đề toàn khóa “ Những nội dung cơ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2017 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, trong nội bộ. Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tìm hiểu một số vấn đề liên quan xoay quanh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Phần thi thuyết trình, mỗi đội tham gia chuẩn bị bài thuyết trình từ 7-10 phút theo chủ đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hay chọn một trong 27 biểu hiện của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng thời mỗi đội phải liên hệ thực tế giới thiệu về đơn vị mình đã thực hiện nội dung đó nhưng thế nào nhằm góp phần phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , “ tự diễn biến”, “ tự chuyến hóa” trong nội bộ. Ở phần thi văn nghệ với chủ đề “ Bài ca dâng Bác”, mỗi đội sẽ trình bày một ca khúc tân cổ, hoặc cổ nhạc với hình thức hát múa minh họa, ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thi là một hoạt động chính trị - xã hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong huyện hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đây củng là dịp để mỗi cá nhân trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, bày tỏ tình cảm, lòng kính yêu vô hạn đối với Bác. Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo Bác, góp phần tuyên truyền phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Kết quả qua 3 vòng thi đơn vị gồm: Đảng bộ xã Vĩnh Thắng, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Thị Trấn Gò Quao và Trường THPT Gò Quao đã xuất sắc đạt giả A./.