Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

UBND huyện

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp 10 tháng năm 2015

(15:50 | 16/11/2015)

 Ngày 13/11, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi cùng lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh dự tại điểm cầu Kiên Giang.

 

Thực hiện Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước đã tăng cường chỉ đạo, tập trung triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước. Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn chậm so với mục tiêu, kế hoạch đề ra. Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 10/11/2015, cả nước có 159 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần; 16 doanh nghiệp thực hiện sắp xếp theo các hình thức khác; 93 doanh nghiệp cổ phần bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán với tổng số lượng cổ phần được chào bán trên 836 triệu cổ phiếu, trị giá trên 8.300 tỷ đồng. Việc thoái vốn nhà nước được triển khai tích cực, với gần 9.200 tỷ đồng, thu về gần 13.800 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2011 đến ngày 28/10/2015, cả nước đã cổ phần hóa được 408 doanh nghiệp; sắp xếp theo các hình thức khác 63 doanh nghiệp; thoái vốn nhà nước được trên 16.400 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2015, cả nước phải tập trung hoàn thành việc cổ phần hóa khoảng 20% số doanh nghiệp đã đăng ký trong giai đoạn 2011-2015 và thoái vốn khoảng 60% tổng số vốn ở các tập đoàn, tổng công ty thuộc các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…

Kết luận chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp 90% số doanh nghiệp trong giai đoạn 2011-2015; chủ động phân loại các đơn vị sự nghiệp để cổ phần hóa; hoàn thành việc xác định giá trị của 80 doanh nghiệp để tiến hành cổ phần hóa ngay đầu năm 2016; khẩn trương tiến hành thoái vốn đối với các doanh nghiệp thua lỗ trong lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, phân loại doanh nghiệp nhà nước theo các tiêu chí, danh mục. Đối với các địa phương có nhiều doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm trường cần căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương để chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới.

Đến tháng 10/2015 trên địa bàn tỉnh Kiên giang còn 04 doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kiên Giang; Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Kiên Giang; Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang; Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Kiên Giang. Trong năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp của các doanh nghiệp do tỉnh quản lý, đồng thời phê duyệt danh sách ban kiểm soát cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp chủ động, đảm bảo lộ trình thực hiện. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Nông lâm nghiệp Kiên Giang, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Kiên Giang tiến hành xây dựng đề án, phương án chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên theo quy định của Nghị định 118/2014/NĐ-CP. Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại và Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước dự kiến sẽ thực hiện xong thủ tục cổ phần hóa trong năm 2015. Như vậy, sau năm 2015 tỉnh Kiên Giang chỉ còn 01 doanh nghiệp do nhà nước nắm sở hữu 100% vốn là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang./.

Bùi Kiên Nguồn http://www.kiengiang.gov.vn