Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

UBND huyện

Thông tin lãnh đạo các xã thị trấn

(11:10 | 16/12/2016)

Tên đơn vị hành chính

Cán bộ lãnh đạo

Điện thoại

(mã vùng 0297)

Điện thoại di động

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

 

1.

TT Gò Quao

Trần Hoàng Mến

Chủ tịch

3824.034

0917.866.900

2.

Xã Định An

Phan Quốc Dũng

Chủ tịch

3825.003

0918.528.743

3.

Xã Định Hòa

Phạm Thanh Hải

Chủ tịch

3676.070

0918.610.044

4.

Xã Vĩnh Phước A

Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch

3661.325

0908.728.552

5.

Xã Vĩnh Phước B

Nguyễn Thị Bạc

Chủ tịch

3824.109

0297.3804.840

6.

Xã Vĩnh Tuy

Lê Quốc Nam

Chủ tịch

3826920

0919.788.399

7.

Xã Vĩnh Thắng

Nguyễn Việt Thống

Chủ tịch

3663.057

0297.867.1717

8.

Xã Thũy Liễu

Trần Quốc Dũng

Chủ tịch

3673.104

0297.3804.444

9.

Xã Thới Quản

Chiêm Duy Sáng

Chủ tịch

3825.413

012.9999.4105

10.

Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

Trần Đức Nhã

Chủ tịch

3826.135

0978.273.578

11.

Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

Nguyễn Văn Út

Chủ tịch

3825.605

0917.111.464