Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

HĐND huyện

Thường Trực và Các Ban của HĐND

(10:15 | 07/06/2017)

 

HĐND HUYỆN

Cán bộ lãnh đạo

Điện thoại di động

Họ và tên

Chức vụ

1

Thường trực HĐND

Nguyễn Xuân Hoài

Chủ tịch HĐND huyện

0916.661.781

Đào Văn Lẹ

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0918674198

Dương Kim Hơn

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0913605366

2

Ban Kinh tế- Xã hội

Nguyễn Vũ Huy

Trưởng ban Kinh tế- Xã hội

0913.824.923

Đỗ Văn Hào

Phó Trưởng ban KT-XH

0913.930.621

3

Ban Pháp chế

Trương Minh Ai

Trưởng ban Pháp chế

0918.886.241

Nguyễn Hoàng Ngây

Phó Trưởng ban Pháp chế

0918074048

4

Ban Dân tộc

Phạm Thị Hòa

Trưởng ban Dân tộc

0977.474.689

  Danh Hữu Hạnh

Phó Trưởng ban Dân tộc

0124.785.555