Gò Quao hội nghị thành viên mở rộng 9 tháng đầu năm 2020
(16:41 | 08/10/2020)

Chiều ngày 06/10/2020, UBND huyện Gò Quao hội nghị thành viên mở rộng, sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai chương trình chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2020.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, mặt trận, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tập trung khắc phục những khó khăn vướng mắc, triển khai giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2020, đặc biệt là rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, tạo sự chuyển biến đồng bộ, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng – an ninh, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2020.

Trong lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh sản xuất, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 theo lịch thời vụ; phối hợp với các nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp như: có kế hoạch nạo vét các kênh thủy lợi, xây dựng các mô hình sản xuất, xây dựng các mô hình nhân giống lúa cấp xác nhận, mô hình cánh đồng lớn gắn với đầu tư liên kết tiêu thụ sản phẩm; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã; chú trọng việc huy động nguồn lực trong nhân dân để chăm lo cho dân. Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản…

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là xây dựng giao thông nông thôn; đảm bảo hoạt động thu ngân sách; thực hiện tốt chính sách ưu đãi về thuế; giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và mở rộng quy mô sản xuất.

Cảnh hội nghị

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các điều kiện phục vụ cho năm học 2020-2021, đặc biệt là thực hiện chương trình sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 1; tập trung huy động học sinh đến trường đạt kế hoạch. Tiếp tục giáo dục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y đức trong đội ngũ y, bác sĩ. Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh kịp thời; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh; tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng lực lực vũ trang ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chuẩn bị tốt các bước cho công tác tuyển quân năm 2021.

Về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Trà yêu cầu cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của quá trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đẩy mạnh phát triển y tế - giáo dục - văn hóa; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn; tiếp tục củng cố, đổi mới các hình thức hợp tác sản xuất; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực tham gia thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân. Tăng cường tuyên truyền thực hiện các nội dung về môi trường theo tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục vận động xây dựng mô hình lò đốt rác, đôn đốc các xã, thị trấn ra quân ngày vì môi trường hàng tháng, từng bước tác động làm chuyển biến ý thức người dân.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, nhất là tiêu chí về môi trường. Tập trung chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới được công nhận; quan tâm triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Phước B, Định Hòa; các xã còn lại chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã được công nhận./.

Văn Nhân