Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 24

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
532/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
640/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 22/03/2019
11/UBND-TNMT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Xin ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 huyện Gò Quao 17/01/2019
2393/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/10/2018
2333/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Khoa học và công nghệ V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/10/2018
11/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Báo cáo Tài chính Về việc phê chuẩn quyết toán nhà nước huyện năm 2017 22/08/2018
84/UBND-TNMT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019 15/06/2018