Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 19

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
84/UBND-TNMT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019 15/06/2018
43/KH-UBND UBND huyện Gò Quao Kế hoạch Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 01/06/2018
10/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 20/12/2017
11/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn huyện Gò Quao 20/12/2017
12/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Gò Quao 20/12/2017
13/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 20/12/2017
08/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 19/12/2017