Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 22

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
11/UBND-TNMT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Xin ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 huyện Gò Quao 17/01/2019
2393/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/10/2018
2333/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Khoa học và công nghệ V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/10/2018
11/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Báo cáo Tài chính Về việc phê chuẩn quyết toán nhà nước huyện năm 2017 22/08/2018
84/UBND-TNMT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019 15/06/2018
10/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 20/12/2017
11/NQ-HĐND HĐND huyện Gò Quao Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn huyện Gò Quao 20/12/2017