Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 48

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2601/VPCP-KGVX Văn phòng Chính Phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 03/04/2020
59/UBND-VP UBND huyện Gò Quao Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v: thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 01/04/2020
440/UBND-VHXH UBND tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020
16/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
55/UBND-VP UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 28/03/2020
425/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 27/03/2020
15/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 27/03/2020