TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
43/KH-UBND UBND huyện Gò Quao Báo cáo Phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 17/04/2017
362/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang 21/02/2017
2961/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc công bố Báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi đánh giá nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang năm 2015 28/12/2016
Sử dụng một thư điện thử Chính phủ Báo cáo Sử dụng một thư điện thử 14/12/2016
558/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 05/04/2016
33/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Ngân hàng phát triển Việt Nam Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 14/04/2015
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014