TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
55/UBND-VP UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 28/03/2020
425/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 27/03/2020
15/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 27/03/2020
728/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 23/03/2020
727/QĐ-UBND UBND tỉnh Báo cáo Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 23/03/2020
252/QĐ-UBND UBND huyện Gò Quao Quyết định Tư pháp Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 07/01/2020