TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
273/UBND-TNMT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022 27/08/2021
163/TB-UBND UBND huyện Gò Quao Báo cáo Các lĩnh vực khác Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Gò Quao 06/08/2021
04/NQ-UBBC UBND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác Xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 31/05/2021
03/NQ-UBBC UBND huyện Gò Quao Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Gò Quao khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 28/05/2021
02/NQ-UBBC UBND huyện Gò Quao Nghị quyết V/v lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Gò Quao khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử 23/04/2021
01/KH-UBBC UBND huyện Gò Quao Kế hoạch Nội vụ Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 02/02/2021
225/QĐ-UBND UBND huyện Gò Quao Quyết định Tư pháp Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 28/01/2021