TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
28/2017/NĐ-CP UBND tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 28/07/2017
27/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/07/2017
26/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Nghị định Nội vụ Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 28/07/2017
88/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 27/07/2017
80/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 17/07/2017
16/2017/TT-BGDĐT Chính phủ Thông tư Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định hướng mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 12/07/2017
76/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017