TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 31

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
44/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định BHXH Việt Nam Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14/04/2017
43/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Công thương Về nhãn hàng hóa 14/04/2017
42/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Xây dựng Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/04/2017
35/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Tài nguyên và môi trường Quy định về tiền thu sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt bằng nước trong khu Kinh tế 03/04/2017
33/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Tài nguyên và môi trường Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 03/04/2017
31/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm 23/03/2017
30/2017/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 21/03/2017