TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Gò Quao

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
142/UBND-TNMT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gò Quao 11/03/2024
49/KH-UBND UBND huyện Gò Quao Kế hoạch Các lĩnh vực khác Năm an toàn giao thông 2023 trên địa bàn huyện Gò Quao 27/03/2023
01/BCĐ-VHTT UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Văn hóa, Thể thao, Du lịch Tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 17/03/2023
109/UBND-TTr UBND huyện Gò Quao Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường về việc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Gò Quao 09/03/2023
326/QĐ-UBND UBND huyện Gò Quao Quyết định Tư pháp Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 08/02/2023
113/TB-UBND UBND huyện Gò Quao Thông báo Tài nguyên và môi trường Thông báo công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Gò Quao 06/07/2022
1877/QĐ-UBND UBND huyện Gò Quao Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao 13/06/2022